2013-02
KERESKEDELMI ÉLET

Nyugdíjasok foglakoztatása, vállalkozás, öregség

2013-02-26
Nem köthető megbízási és vállalkozási szerződés olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. A Kormánytól mentesítés kérhető. A határozat a fennálló megbízási és vállalkozási szerződéseket nem érinti…

Nem köthető megbízási és vállalkozási szerződés olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. A Kormánytól mentesítés kérhető. A határozat a fennálló megbízási és vállalkozási szerződéseket nem érinti…

(A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.

(XII. 29.) Korm. határozattal összefüggésben a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Jogi és Koordinációs Főosztály kiegészítése a nyugdíjasok foglalkoztatására)

Megbízási, vállalkozási szerződések

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (4) bekezdése alapján a jogi személy jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2. § (3) bekezdése pedig rögzíti, hogy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Mindezekre tekintettel a közkereseti társaság (kkt.), a betéti társaság (bt.), a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.) egyaránt lehet a szerződéses jogviszonyok önálló alanya. Önálló jogalanyként pedig független a szerződéskötési képessége a gazdasági társaság tagságától vagy adott esetben részvényeseitől, illetve szerződéses partereinek személyétől egyaránt. 

A fentebb említett cégformák esetében erre tekintettel nem kizárt a szerződéskötés olyan gazdasági társasággal, amelynek

a) tagja vagy részvényese vagy vezető tisztségviselője és/vagy

b) megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban szerződött természetes személy

partnere az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

*

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a

továbbiakban: Evtv.) 2. § (1) bekezdése alapján ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység a természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenysége. Önálló, elkülönülő jogi entitásról tehát ebben az esetben nem beszélhetünk. Erre tekintettel a határozat rendelkezései tükrében azonban nem lehetséges megbízási szerződést vagy vállalkozási szerződést kötni azzal az egyéni vállalkozóval, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Az Evtv. 20. § (1) bekezdése alapján az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy általi alapítással jön létre, tehát az egyéni vállalkozó személyétől való elkülönítése - önálló jogalanyisága ellenére - is nehézségekbe ütközhet. Emiatt azonban a Korm.határozat maradéktalan teljesítése érdekében az egyéni céggel ugyancsak nem lehet megbízási szerződést vagy vállalkozási szerződést kötni, amennyiben az azt létrehozó egyéni vállalkozó az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

 


Színvonalas szálláshelyekért

2013-02-26
Átadták a kempingek és üdülőház-telepek nemzeti tanúsító védjegyeit a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Átadták a kempingek és üdülőház-telepek nemzeti tanúsító védjegyeit a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

A Nemzeti Tanúsító Védjegy alapvető célja, tudatta a kormányzati hírportál, hogy garanciát nyújtson a szálláshely-szolgáltatás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára. A szolgáltatások minősítése egy szakmai szempontrendszer alapján történik, amelyet a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége dolgozott ki és a turizmusért felelős minisztérium hagyott jóvá. Az a cél, hogy megbízható, a vendégek igényeinek megfelelően differenciált színvonalú szolgáltatás-kínálat alakuljon ki, ami csak a vállalkozók együttműködésével lehetséges, fogalmazott a védjegyeket átadó ünnepségen dr. Horváth Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős helyettes államtitkára. Eddig közel harminc kempinget és üdülőház-telepet minősítettek. A védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok meglétét rendszeresen ellenőrzik.

 


 

 

 

 

Új jogdíjtarifák

2013-02-26
Változott a lejátszott zeneszámok utáni jogdíjak kiszámításának módja: januártól új módszerrel számítják a szálláshelyek szerzői jogdíj-kötelezettségeit, tájékoztatott az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

Változott a lejátszott zeneszámok utáni jogdíjak kiszámításának módja: januártól új módszerrel számítják a szálláshelyek szerzői jogdíj-kötelezettségeit, tájékoztatott az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

Hírében az egyesület arra hivatkozik, hogy a szakmai szervezetekkel való egyeztetés hatására ezentúl a szállodák kihasználtsági arányait is figyelembe veszi a jogdíj-kalkuláció…

További információk:

http://www.artisjus.hu/hireink/

 

Az Artisjus 2013-as jogdíjközleményei

 

A jogdíjközlemények tartalmazzák – általános szerződési feltételként – a fizetendő jogdíjmértékeket és a felhasználás egyéb feltételeitnyolc területen:

[1] V13: vendéglátás és szállodaipar

[1] K13: kereskedelmi üzletek

[1] Sz13: koncertek, rendezvények

[1] RTV13: rádiók, televíziók

[1] Kábel13: kábeltelevíziók

[1] M13: hangfelvétel-kiadás

[1] I13: online felhasználások

[1] Ü13: üres hordozók

 

További információk:

http://www.artisjus.hu/felhasznaloknak__jogositas_jogdijbefizetes_/jogdijkozlemenyek/

 

 

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés

2013-02-26
Vannak esetek, amikor a munkáltatónak meg kell térítenie a dolgozó munkába járással kapcsolatos költségeinek egy részét.

Vannak esetek, amikor a munkáltatónak meg kell térítenie a dolgozó munkába járással kapcsolatos költségeinek egy részét.

 

A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2013-ban 34 600 forint, tudatta a Jobline állásportál. Amennyiben a lakóhely és a munkahely nem egy közigazgatási területen van, akkor a munkavállaló költségtérítésre jogosult.(39/2010. (II. 26.) kormányrendelet)

A rendelet nem szabályozza, hogy milyen tömegközlekedési eszközt lehet használni, de a költségtérítéshez a jegyet vagy bérletet meg kell őriznie, amellyel az utat igazolja legfeljebb 34 600 Ft.


 

Pénztárgépek törvényes feltételekkel

2013-02-27

Pénztárgépek törvényes feltételekkel

 

Megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.15.) NGM-rendelet. (Magyar Közlöny 24. száma, 2013. február 15.)

 

A rendelet tervezetének első változatát már régóta meg lehetett találni a szaktárca honlapján, azonban a most kiadott szabályozás rendezi a határidők módosítását, amelyekről a korábbiakban már tájékoztattunk.

A legfontosabb időpontok a következők:

-          A jelenleg engedélyezett, de az új jogszabálynak meg nem felelő pénztárgépek, ha nem rendelkeznek elektronikus naplóval, június 30-ig üzemeltethetőek.

-          A jelenleg engedélyezett, a rendelet előírásainak meg nem felelő, de elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-ig üzemeltethetőek.

-          A pénztárgép használatára nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége, amellyel kapcsolatban nem kötelezett pénztárgép használatra, a jelenleg használt és engedélyezett, de az új előírásoknak meg nem felelő pénztárgépét

      2015. január 1-jéig üzemeltetheti.

-          A jelenlegi pénztárgépekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének részleteiről a 2013. július 1. és a pénztárgép cseréje (legkésőbb december 31.) közötti teljesítésének technikai részleteit az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek esetében a NAV honlapja március 10-ig közzéteszi. E gépekre, szintén ezen a napon, a NAV közzéteszi a június 30-ig használható pénztárgépek típusmegnevezéseit és engedélyszámait.

-          Az átállás időszakára vonatkozó adatszolgáltatást szintén az átmeneti rendelkezések tartalmazzák. A pénztárgépek cseréjére vonatkozó állami támogatási keretösszeg, a jelenlegi hírek szerint, az előzetes tervezethez képest csökkent, de a támogatás odaítélésének rendszere még nem ismert. A további egyeztetésekről tájékoztatunk. 

 

További részletek itt www.magyarkozlony.hu/keresesdatum

Az elektronikus kereskedelem gyakorlati kérdései

2013-02-28
2013. február 12-én került sor a Csongrád megyei KISOSZ idei első rendezvényére, amelyet a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az Enterprise Europe Network-kel közösen rendeztünk meg.
A tartalmas délelőtt témája az elektronikus kereskedelem volt.

2013. február 12-én került sor a Csongrád megyei KISOSZ idei első rendezvényére, amelyet a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az Enterprise Europe Network-kel közösen rendeztünk meg.
A tartalmas délelőtt témája az elektronikus kereskedelem volt. Az előadások interaktívan folytak, számos kérdést sikerült az előadóknak és a résztvevőknek megvitatni.

Szakember (Sántha András, online marketing szakértő Axon Innovációs Kft.) mutatta be közérthetően, hogyan érdemes egy webáruházat, egy online foglalási rendszert felépíteni úgy, hogy az valóban új bevételt is hozzon.

Ezt követően dr. Kriesch Attila igazgató (Európai Fogyasztói Központ) ismertette a kapcsolódó szabályokat, hogy bírságok nélkül, fogyasztóbarát módon lehessen az Interneten kereskedni.

Végül Pataki Andrea, a Csongrád Megyei KISOSZ titkára tájékoztatta a résztvevőket arról, hogyan lehet az Internetes rendszerekhez forrást, pályázati támogatást találni.

A programot magas részvétel és érdeklődés mellett sikerült lebonyolítani. A visszajelzések szerint a résztvevők hasznosnak találták a rendezvényt, és többen gondolkodnak vagy már döntöttek is arról, hogy webáruházat indítanak.