2015-09
KERESKEDELMI ÉLET

Fel is út, le is út? Csak igazságosan!

2015-09-01
Akármi is az indok, nincs könnyű helyzetben a munkaadó, ha fel kell mondania alkalmazottjának.

Akármi is az indok, nincs könnyű helyzetben a munkaadó, ha fel kell mondania alkalmazottjának.

Mutatjuk, hogy milyen szabályokra érdemes figyelni.

1. A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg, írja összefoglalójában a Piac és Profit.

2. Amennyiben a munkáltató rendes felmondását a működésével összefüggő okra alapozza, úgy a munkáltatónak kell bebizonyítani, hogy a munkavállaló által végzett tevékenység miért vált szükségtelenné.

3. Ha viszonylag hosszabb ideig nem találnak olyan adatokat, amelyek azt bizonyítanák, hogy a munkavállaló nem megfelelően végezte a munkáját, az elvárt eredmény hiányára alapított rendes felmondás nem jogszerű.

4. Ha a munkáltató felmondásában a munkavállaló fegyelmezetlenségére, a munkatársakkal való együttműködés hiányára, nem megfelelő munkateljesítményére, illetve arra hivatkozik, hogy a munkája nem felel meg az elvárásoknak, és ezek igazolást nyertek, ebben az esetben jogszerű a munkáltató rendes felmondása.

5. Ha a munkáltató az érintett munkavállalók munkakörében a rendes felmondással egyidejűleg alkalmazott új munkavállalót huzamos ideig foglalkoztat, a létszámcsökkentéssel indokolt rendes felmondás a végrehajtott létszámcsökkentés ellenére jogellenes.

6. Fontos szabály, hogy a munkáltatói felmondásnál elsőként az vizsgálandó az érvényességével kapcsolatban, hogy az arra jogosulttól származik-e a felmondás.

7. Alapesetben a munkáltatói felmondáshoz szükséges, hogy a munkáltató a felmondást indokolja, amiben a konkrét tényeket, körülményeket, okokat kell megjelölni, amelyre a munkáltató a felmondást alapozta.

Nem szükséges azonban a felmondási okokat részleteznie, hanem a körülményekhez képest elegendő lehet az ok összefoglaló megjelölése is. Ilyen lehet például, hogy az adott egység, ahol a munkavállaló dolgozott, felszámolásra kerül.

8. A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek a felmentési időnek a mértéke a felmondási idő fele. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.

9. A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban.

10. A munkavállalót átlagkeresete illeti meg a felmentés időtartamára. Az átlagkereset nem illeti meg a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult.

Felmondás próbaidő alatt

Próbaidő kikötése esetén nemcsak a határozatlan, de a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni azonnali hatállyal és indokolás nélkül. Ez akkor is igaz, ha a határozott idejű munkaviszony időtartama azonos a próbaidő időtartamával (azaz maximum 3 hónapra jött létre a munkaviszony). Nem mindegy mi szerepel a felmondásban és az sem, hogy milyen formában adja ki ezt a kezéből a munkaadó. Egyetlen apró baki és könnyen megütheti a bokáját a figyelmetlen munkáltató, írja a hírportál.

Elbocsátás – csakis jogosan

2015-09-01
Akármi is az indok, nincs könnyű helyzetben a munkaadó, ha fel kell mondania alkalmazottjának.

Akármi is az indok, nincs könnyű helyzetben a munkaadó, ha fel kell mondania alkalmazottjának.


Segítünk azzal, hogy  ezen az oldalunkon mutatjuk, milyen a jogszerű elbocsátás.


Terv – raktárról

2015-09-04
„A cégek készletnyilvántartását is beköthetnék az adóhivatalhoz, az online pénztárgépek elvét követve.”

A cégek készletnyilvántartását is beköthetnék az adóhivatalhoz, az online pénztárgépek elvét követve.”

Ez az iparkamara elnöknek elképzelése, amelyről a Magyar idők elnevezésű online napilapnak beszélt.

Szerinte a hatóság a mainál jóval több informatikai megoldást alkalmazhatna, s a szervezet működésének átalakításakor módosítani kellene a bizonyítási szabályokon és az adminisztrációs előírásokon is.

Szerinte a kasszákhoz hasonlóan a cégek készletnyilvántartásait is be lehetne kötni az adóhivatalhoz. Így az ellenőrök a közúti áruszállítást ellenőrző rendszer segítségével nyomon követhetnék a beszerzést, az online pénztárgépek adatai alapján szemmel tarthatnák az értékesítéseket, az új megoldással pedig pontos képet kapnának arról, hogy az adott cég raktárában mennyi termék van.

A revízió alkalmával így elegendő lenne csak a készleteket ellenőrizni. A feketézés, a visszaélés lehetősége a mainál is szűkebb volna, vázolta az általa tervezett jövőt az elnök…. S az is nagy előnyökkel járhatna – jegyezte meg –, amennyiben az adóhivatal a mainál hatékonyabban elemezné az adatbázisokat, írta a hírportál-

Online pénztárgép – Legyen kapcsolat!

2015-09-07
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírsággal jár. Nem kevéssel...

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírsággal jár. Nem kevéssel...

Erre hívja fel az online pénztárgép üzemeltetők figyelmét az adóhatóság, hogy a működtetők elkerülhessék a szankciókat.

Az online pénztárgépek adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közvetlen lekérdezéssel éri el. Az így megvalósuló adatszolgáltatáshoz szükséges online kapcsolat lehetőségét a pénztárgép üzemeltetőjének folyamatosan biztosítania kell, tudatja közleményben a hatóság.

Amennyiben az online adatszolgáltatás azért nem valósul meg, mert a pénztárgép üzemeltetője nem tett eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeinek, mulasztási bírsággal sújtható.

Ez magánszemély esetében 500 ezer forintig, nem magánszemély (pl. gazdasági társaság) esetében pedig 1 millió forintig terjedhet.

Az adatszolgáltatás hiányának oka lehet, hogy…

…a pénztárgép üzemeltetője

- nem köt szerződést az adatkapcsolat biztosítására egy erre alkalmas szolgáltatóval

- a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a szolgáltatónak, emiatt a szolgáltató nem biztosítja az adatkapcsolatot.

Amennyiben a pénztárgép üzemetetője nem köt szerződést a szolgáltatóval, vagy huzamosabb ideig nem fizeti meg a szolgáltatási díjat, úgy a szolgáltató – a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében (AEE) működő SIM modul letiltásával – véglegesen megszüntetheti az adatkapcsolatot lehetőségét.

Végleges letiltás esetén az AEE, ezáltal pedig az online pénztárgép is alkalmatlanná válik az előírásoknak megfelelő használatra.

A pénztárgép ismételt használatára csak új AEE megvásárlásával és beszerelésével kerülhet sor, melynek egyszeri költsége az üzemeltetőt terheli.

Az adóhatóság azt javasolja: az online adatkapcsolat folyamatos biztosítása érdekében minden üzemeltető fordítson kiemelt figyelmet a szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei megfelelő teljesítésére.

A NAV naprakész információval rendelkezik az üzembe helyezett online pénztárgépek működéséről és folyamatosan ellenőrzi az adatszolgáltatást.

SZAKZSARGON – A vonzó ár nem egyenlő az olcsósággal

2015-09-09
Óriási a különbség a „vonzó áron” vagy „olcsón” kínált termékek, üzletek, szolgáltatások között. Ha végre másképp mondjuk – végre megértik. Van eladástechnika az unalmas-hiteltelen akció-n túl is.

Óriási a különbség a „vonzó áron” vagy „olcsón” kínált termékek, üzletek, szolgáltatások között. Ha végre másképp mondjuk – végre megértik. Van eladástechnika az unalmas-hiteltelen akció-n túl is.

Elintézhetjük a vevőcsalogatást úgy is, hogy kicsapunk a kirakatba egy-két megsárgult Akció táblát, vagy rábiggyeszthetjük a rikító feliratot néhány szezonális árunkra, szolgáltatásunkra, kínálatunkra – de egyre több vendég, vásárló már csak legyint rá. Az agyonhasználtság nagyon nem tett jót a fogalomnak és a mögötte lévő tartalomnak.

Mi van az akción túl?

Az akciózáson kívül 15 különböző módon lehet vonzóvá tenni árainkat –a hagyományos üzletek és a web-boltok, online szolgáltatás-értékesítések piacain is, mutat rá Sipos Zoltán a Kreatív Kontroll szakértője

A legolcsóbb – tovább nem tartható

Némiképp megütközve és meglehetősen leegyszerűsítve szoktam mondani, hogy Magyarországon sokan azt hiszik: a marketing csak az akciókról szól. Ezért legtöbben kétféleképp írják le az árat: „Ennyibe kerül”, és „AKCIÓ! Most csak ennyibe kerül”.

Szűkös az eszköztár, ezért rákényszerülnek az akciózásra, hiszen ez az egyetlen különleges és figyelemfelkeltő módja az ár prezentálásának. Legalábbis szerintük. Ráadásul, ha a „legyünk mi a legolcsóbbak” árazási stratégiát követik, akkor már kész is van a fenntarthatatlan cég.

A marketingkommunikáció alapja, hogy hogyan tudunk valamit vonzóbban bemutatni. Az akciózáson kívül van még legalább 15 módja annak, hogy az árat vonzón bemutassuk.

Az ár nem létező vagy irreleváns (nem lényeges)

Lehetséges, hogy egyszerűen nem említjük meg az árat. Mondjuk, ha a szolgáltatáshoz nem kell vásárolni, csak regisztrálni. Vagy épp a mi termékünk az egyetlen opció a piacon, ez esetben ugyanis az ár irreleváns.

Száz százalék kedvezmény

Az ingyenesség mára kényszerítő erejű piaci tényezővé vált: kialakult egy új üzleti modell, amelyben egyes piacokon az ingyenességgel kell felvenni a harcot, ha nagyobb szeletet szeretnénk a tortából hasítani, vagy növelni akarjuk az ismertséget. Az ingyenesség egész szektorokból tünteti el a bevételt, ráadásul jóval nagyobb mértékben, mint amennyit egy-egy grátiszkoncepciójú cég vesz el a hagyományos üzletvitelű konkurenciától. A „semmi nincs ingyen” elvet azonban a 21. század sem írta felül, csak éppen a fizető és a nem fizető ügyfél térben és akár időben is messze kerülhet egymástól.

Példa: ingyen vagy mégsem?

Öt terméket ingyen vihet haza minden vevő a tokiói SampleLab butikban, amely csak tagok számára látogatható, s regisztrációs díjjal, éves tagsági díjjal, a gyártóktól beszedett polcbérlési tarifával és a vásárlói kérdőívekből összeállított adatbázis értékesítésével ellentételezi az ingyenességet. Fogyasztóinak köre olyan népes, hogy egy héttel korábban kell előjegyeztetni a vásárlás időpontját, ír példát a témában a Piac és Profit..

Másképp ingyenes

A termék nagyon hatékony, illetve más, drágább termékeket vált ki, használatával költségeket spórolhatunk. Napelemekkel borítjuk be a tetőt, ezért kisebb lesz a villanyszámla. Idővel visszahozza az árát, ezért ingyenes. (Az ingyenesség üzleti modelljéről ld. keretes írásunkat!)

Összehasonlítás – csak a sajátunk előnyeivel

Alapszabály, hogy konkurens termékekre, üzletekre nem mutogatunk, nem mondunk rosszat, leginkább meg sem említjük. Rossz fényt vet ránk, illetve a fogyasztó is azt érzi, hogy megpróbáljuk beletrükközni a vásárlásba.

Az implicit összehasonlítással azt mondjuk el, hogy a szolgáltatással milyen költségeket tud kivédeni, mennyivel hatékonyabb a gyártási folyamat, milyen jó terjesztési hálózatunk van. Ha a vásárló, fogyasztó ismeri a konkurens termékeket, akkor magától levonja a következtetést, hogy a mi termékünk, szolgáltatásunk olcsóbb és jobb, mint a többi.

És ha a fogyasztó maga vonja le a következtetést, akkor az az ő döntése. Nem rágtuk a szájába a konklúziót, nem diktáltuk le neki, hogy mit gondoljon. Közhely, hogy „vásárolni szeretünk, de utáljuk, ha el akarnak nekünk adni valamit”. Ha az ügyfelünk sajátjának érzi a vásárlási döntést, akkor jobban meg fogja védeni azt, lojálisabb, sőt elégedettebb lesz.

Keretezés

Hogyan lehet a 400ezer forintos laptopot olcsónak mutatni? Tegyük mellé az 1millió forintos laptopot.

Megtérülő befektetés

A blogbejegyzéseket évek múlva is olvasni fogják (hiszen akkor is lesznek majd érdeklődők, akik arra a témára keresnek rá), egy hatékony DM-levelet egyik listáról a másikra lehet küldeni, a landing page pedig folyamatosan konvertálja a forgalmat, amit hozunk rá. Ezért a szövegírás nem költség, hanem megtérülő befektetés. Ráadásul a saját cégbe.”

Alapból minden vásárlás költségnek számít – ezért befektetéssé kell alakítani, ha lehet. A költség lenyelendő keserű pirula („szükség van rá, ezért megveszem”), a befektetés viszont könnyebb és édesebb döntés, hiszen potenciálisan megtérül.

Kereslet és kínálat kontextusában

Képzeljük el, hogy sétálunk a sivatagban, mi ketten, és még 98 ember. 40 fokos kánikula van és 10 kilométerenként van egy-egy kis falu. Már porzik a vesénk a szomjúságtól, amikor elérünk egy kis falucskát. A faluban van egy kocsma, ahol vizet árulnak, de csak 10 embernek jut elég víz, és ott áll 100 nagyon szomjas ember. Ezért a kocsmáros egy palack vizet eladhat 30ezer forintért is.

Az árat befolyásoló tényezők között utolérhetetlen ereje van a kereslet–kínálat arányának. Ha nagy a kereslet a termékünkre, az alátámasztja a magasabb árat – ezért hivatkozzunk az óriási keresletre . Ha nincs magas kereslet, akkor pedig teremtsünk.

Megbízhatóan magas ár

Tucatnyi példát tudunk sorolni arra, hogy a magas ár nem biztosíték a magasabb minőségre. Mégis mindannyiunk vásárlási döntését befolyásolja ez az előítélet: „ha ez ilyen drága, akkor biztos jobb minőségű”. Ha minőségről van szó, sokkal jobban bízunk a drága termékben.

Ha magas az ár, utaljunk rá, hogy bizony a minőséget meg kell fizetni, mert olcsó húsnak híg a leve (szólásainkban és közmondásainkban is élő előítélet). Természetesen ez esetben fontos, hogy a termék ne okozzon csalódást a vásárlónak, valóban kiváló minőségű legyen.

Terméklétrehozás nehézsége

Alapvetően a fogyasztót egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan készítjük el a terméket vagy szolgáltatást, mert az számít, hogy jó legyen. Azt nézik, hogy mit kapnak. Viszont előfordulhat, hogy a termékalkotás bonyolult folyamatával alá tudjuk támasztani a termék presztízsét, különlegességét és nagyobb értékét. (Válogatott kávészemek, magas tisztaságú arany, kézzel festett bélyeg.)

Mindez csak a felszínen szól arról, hogy mennyit dolgoztunk a terméken – a fő üzenet az, hogy a fogyasztó különleges minőséget kap, amit státuszszimbólumnak is használhat.

Formulák

Hitelessé teszi az árat, ha levezetjük, hogy mikből áll össze, milyen költségelemeket tartalmaz, miért annyi, amennyi. Látni fogja az ügyfél, hogy nem a hasunkra ütöttünk.

Hétköznapi és megszokott

„Mindenki tudja”, hogy ez ennyibe kerül. Ez a stratégia leginkább akkor hatékony, ha a célpiacunk nem ismeri, hogy mennyibe „illik” kerülnie a terméknek – mert például nagyon új a termék és nincs kialakult piaca.

Mindent fedez

Nemrég vettem 2 koncertjegyet egy jegyirodától, mindkét jegy 9800 forint volt. Az iroda rárakott 900 forint kezelési vagy átvételi költséget. Ez a 900 forint rettenetesen zavart. Hasonló, amikor valaki százezreket ott hagy egy magánklinikán, de a parkolási díjat is kifizettetik vele, és a parkolási díj jobban zavarja őt, mint a kezelés magas ára.

Nevetségesnek tűnhet, de tényleg nem a nagyobb összeg szokott minket zavarni, hanem ezek a kis frincifranci pluszköltségek (hiszen a jegyre meg a klinikai kezelésre már eleve költeni akartunk). Okosabb belevenni ezeket az eredeti árba, és utána jelezni, hogy kezelési költség nincs, illetve a parkolás ingyenes.

Részletfizetős

Ha van részletfizetési lehetőség, akkor mindenképp kommunikáljuk az árat részletekben. Részletfizetési lehetőség nélkül is szétdarabolható az ár: lebonthatjuk hónapokra vagy napokra. Melyik a nagyobb összeg, a 365ezer forint, vagy a napi 1000 forint egy évig? Ugyanakkorák, utóbbi mégis kisebbnek tűnik.

Nem tudom, hogy ez Önnek drága-e?

A klasszikus „ha kérdezned kell az árát, akkor a termék nem neked szól”. Ez így nyíltan kimondva egyrészt sértő, másrészt manipulatív, ezért ezt elegánsan kell megoldani. Inkább: Ez az ajánlat Önnek szól, ha a minőséget meg szokta fizetni. Önnek szól, ha nem akar kompromisszumokat kötni.

Garanciával összekötve

Ha van pénzvisszafizetési garanciánk (webshopnál és internetes vásárlásnál pedig elállási jogot kell adni), akkor ezt kommunikálhatjuk úgy is, hogy az első 30 nap ingyenes. Az ügyfél csak kipróbálja a terméket, és ha bármi miatt nem tetszik neki, akkor visszakapja a pénzét – tehát mehetett egy ingyenes „próbakört”. Nagyon fontos, hogy egyértelmű legyen: a termék nem ingyenes, hanem a garancia miatt olyan, mintha ingyenes lenne, ajánlja a szakértő.

Jó ár – nem olcsó, inkább vonzó

2015-09-09
Óriási a különbség a „vonzó áron” vagy „olcsón” kínált termékek, üzletek, szolgáltatások között. Ha végre másképp mondjuk, kínáljuk – többen és jobban megértik, elhiszik. Van eladástechnika az unalmas-hiteltelenné váló Akció-n túl is.

Óriási a különbség a „vonzó áron” vagy „olcsón” kínált termékek, üzletek, szolgáltatások között. Ha végre másképp mondjuk, kínáljuk – többen és jobban megértik, elhiszik.

Van eladástechnika az unalmas-hiteltelenné váló Akció-n túl is.


Elintézhetjük a vevőcsalogatást úgy is, hogy kicsapunk a kirakatba egy-két megsárgult Akció táblát, vagy rábiggyeszthetjük a rikító feliratot néhány szezonális árunkra, szolgáltatásunkra, kínálatunkra – de egyre több vendég, vásárló csak legyint rá. Az agyonhasználtság nagyon nem tett jót a fogalomnak és a mögötte lévő tartalomnak.

Itt mutatjuk, hogyan, mivel szerezheti vissza a JÓ ÁR hitelét.


Menekültkérdés: a vendégeket nem zavarja (?)

2015-09-08
A hazai turizmus forgalmát, a turisták útvonalait, a látnivalókat, a szálláshelyeket vagy éttermeket nem érinti a krízis, „mivel nem ott jelennek meg a migránsok”.

A hazai turizmus forgalmát, a turisták útvonalait, a látnivalókat, a szálláshelyeket vagy éttermeket nem érinti a krízis, „mivel nem ott jelennek meg a migránsok”.


A Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára szerint a hazai turizmust nem érinti a migráció, nem alakult ki drámai helyzet, az ágazat az eddigi sikereit folytatni tudja, idézte a hvg.hu Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) turizmusért felelős helyettes államtitkárának csütörtökön este, az M1 aktuális csatornán tett kijelentését.

A lap információja szerint Ruszinkó hozzátette: a magyar hatóságok profi, emberbarát módon végzik a dolgukat, a segélyszervezetek emberfeletti munkával dolgoznak a migránsok megsegítésén.

Szabályozottság nélkül, béren kívül

2015-09-12
Ha munkáltatóként béren kívüli vagy egyes juttatásokban részesítené munkavállalóit, tudjon róla: nem kötelező a cafeteriaszabályzat.

Ha munkáltatóként béren kívüli vagy egyes juttatásokban részesítené munkavállalóit, tudjon róla: nem kötelező a cafeteriaszabályzat.

A munkavállalók számára biztosított juttatások miatt kötelezően nem kell kifejezetten cafeteriaszabályzatot hozni, még akkor sem, ha például a juttatások egy részének speciális adókötelezettsége a személyi jövedelemadóról szóló (szja) törvény rendelkezései szerint egyébként értékhatárokhoz, illetve belső szabályzathoz kötött, és akkor sem, ha valamely juttatás feltételeit külön jogszabály határozza meg, tájékoztat az adózóna.hu.

Például, ha a munkáltató önkéntes kölcsönös pénztári hozzájárulásban kívánja részesíteni munkavállalóit, emiatt cafeteriaszabályzatot nem szükséges készítenie, ugyanakkor a szja-törvény ezzel kapcsolatos rendelkezései mellett, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény (öpt.) előírásait is be kell tartania. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást minden önkéntes pénztártag munkavállalóra egységesen kell megállapítania. A hozzájárulás – függetlenül attól, hogy a munkavállalók különböző pénztárak tagjai – vagy azonos összegű, vagy a bér százalékában meghatározott összegű, pénztártípusonként akár különböző is lehet.

Ha egyetlen munkavállalónak kedvezne…

Olyan esetben, amikor csak a munkavállalók egyikének, vagy egy részének kívánna a munkáltató önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulást fizetni, azt csak akkor teheti meg, ha a többi tag az öpt. rendelkezése alapján írásban lemond a hozzájárulásról.

Ha a munkáltató béren kívüli vagy egyes más juttatásokban részesíti a munkavállalókat

A munkavállalók munkajövedelmeinek és juttatásainak munkáltatói meghatározása során – a rendelkezésre álló költség-keret, az ösztönzési és egyéb tényezők mellett – a munka törvénykönyvének (Mt.) idevágó előírásait is figyelembe kell venni.

Így többek között azt, hogy a munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás vonatkozásában.

A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

Az Mt. további előírása, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.

Egyebekben a munkáltatónak „szabad keze van”, hogy milyen konkrét módon oldja meg a munka díjazását, illetve milyen formában ad juttatásokat.

Szabad keze van akkor is, ha a döntésétől függően különböző adózási következményekkel kell számolnia és azt vállalja.

A munkáltató eldöntheti, illetve adott esetben a munkavállalókkal (érdekképviselettel) egyetértésben szabályozhatja, illetve rögzítheti a munkaszerződésben, hogy milyen juttatásokat, milyen feltételekkel ad, akár választható elemekből álló juttatási csomag („cafeteria”) keretében, akár azon kívül.

Amennyiben még ennél is több információra van szüksége, lépjen erre az oldalra.


A nem fizető cégektől is megválhatnak

2015-09-15
Az áramszolgáltatók megválhatnak a tartozással rendelkező ügyfeleiktől a jövőben, amennyiben üzleti érdekeik ezt kívánja.

Az áramszolgáltatók megválhatnak a tartozással rendelkező ügyfeleiktől a jövőben, amennyiben üzleti érdekeik ezt kívánja.

Törvénymódosító javaslat került az Országgyűlés asztalára: ennek értelmében a Kormány az árampiaci szereplők számára lehetővé teszi, hogy egyetemes szolgáltatói engedélyüket visszaadják, és megváljanak ügyfeleiktől, amennyiben üzleti érdekeik ezt kívánja.

A javaslat rendelkezik a kivonulás feltételiről, ésszerűsíti az átadás-átvétel folyamatait, és garanciákat teremt arra nézve, hogy a fogyasztók ellátása az átadás során is folyamatos és zökkenőmentes legyen.

A tartozással rendelkezőkről szóló, korábban félreértelmezett sajtóhírekkel ellentétben a Miniszterelnökség arról tájékoztat, hogy minden fogyasztó automatikusan átkerül új szolgáltatójához, tartozását azonban mindenkinek ott kell rendeznie, ahol az felhalmozódott.

Az átvevő társaság a kikapcsolt ügyfelekkel is szerződik, de csak akkor kapcsolja vissza őket, ha az ügyfelek korábbi szolgáltatójuk felé rendezték tartozásukat.

Online pénztárgép – Mi legyen vele a szezon végén?

2015-09-16
Ha szezon végén – átmenetileg – lakatot tenne üzletére, az alábbiak szerint szüneteltetheti online pénztárgépének működtetését. Mutatjuk az újbóli üzembe helyezés szabályait is.

Ha szezon végén – átmenetileg – lakatot tenne üzletére, az alábbiak szerint szüneteltetheti online pénztárgépének működtetését. Mutatjuk az újbóli üzembe helyezés szabályait is.

Az üzemeltető köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül – tájékoztatja hírlevelében tagjait a KISOSZ somogyi tagegyesülete.

A pénztárgép csak az után használható újra, ha az üzemeltető bejelenti az adóhatóságnak a használat folytatását.

A bejelentést akár 1 nappal a gép visszakapcsolása előtt is megteheti, erre a 48/2013 (XI.15.) NGM rendelet, a „Pénztárgép rendelet” nem szab meg határidőt.

A NAV honlapján megtalálható a szüneteltetés bejelentéséhez szükséges PTGTAXUZ nyomtatványkitöltő program, amelyet

erre a linkre kattintva elérhet:

A nyomtatványkitöltő program telepítése után a PTGTAXUZ és a PTGTAXUZ-01 nyomtatvány kitöltésével lehet bejelenteni a szüneteltetést, illetve a szüneteltetés befejezésekor az online pénztárgép újbóli használatbavételének időpontját.

Szüneteltetés időpontja

A PTGTAXUZ-01 nyomtatványon az (A) mezőben az ESEMÉNY dátuma rovatban kell feltüntetni a szüneteltetés megkezdésének dátumát, illetve a szüneteltetés befejezésekor az online pénztárgép újbóli használatbavételének időpontját.

A nyomtatványokat az egyéni és társas vállalkozásoknak elektronikus úton kell a NAV részére eljuttatni.

 

Szolgáltatás szüneteltetése és a visszakapcsolás

A Mobil Adat Kft. tájékoztatása szerint az előfizetést szüneteltetni lehet legalább 30 napig, maximum 12 hónapig.

A szüneteltetés iránti kérelmet az Előfizető köteles a szüneteltetés kezdő dátuma előtt legalább 15 nappal előbb bejelenteni a Szolgáltatónál, azaz ezen időpontig a tértivevényes, vagy ajánlott levél Szolgáltató részére történő postai kézbesítésének meg kell történnie.

A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről a Szolgáltató a NAV-ot értesíti. Az Üzemeltető is köteles a szüneteltetés tényéről a NAV-ot tájékoztatni .

A NAV állásfoglalásának megfelelően a szüneteltetés időtartama legalább 30 nap, ennél rövidebb időre a beállítást nem végzi el a cég.

A szüneteltetés iránti igényét az Előfizető írásban, postai úton, tértivevényes vagy ajánlott levéllel jelezheti a Szolgáltató felé (cím: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/b. III/1.), kizárólag a Szolgáltató erre a célra rendszeresített formanyomtatványnak igénybe vételével

(a formanyomtatvány letölthető a Szolgáltató weboldalán:www.mobil-adat.hu).

A szüneteltetési nyilatkozat erre a linkre kattintva elérhető:

Az pénztárgépet üzemeltető a szüneteltetés megszüntetését (a pénztárgép visszakapcsolását) a „Nyilatkozat szüneteltetésből való visszakapcsoláshoz” formanyomtatvány kitöltésével és tértivevényes vagy ajánlott levélben a Mobil Adat Kft-hez eljuttatásával,vagy a Mobil Adat Kft. telefonos ügyfélszolgálatán (06-1-5100 683), szóbeli bejelentéssel kérheti

(ehhez kérik a Mobil Adat Kft-vel kötött szerződésben szereplő ügyfél azonosítót és a PIN kódot).

Lehetőség van arra is, hogy a szüneteltetési nyilatkozaton a „Szüneteltetés induló dátuma és időtartama” rovatban a szüneteltetés kezdő és befejező dátumát feltüntesseaz online pénztárgépet üzemeltető.

Ebben az esetben a Szolgáltató munkatársai beállítják a szüneteltetés megszüntetésének időpontját és a gép ebben az időpontban automatikusan visszakapcsolódik a rendszerbe.

 

Nyilatkozat szüneteltetésből való visszakapcsoláshoz formanyomtatvány erre a linkre kattintva elérhető:

A Magyar Telekom NyRt. tájékoztatása szerint a szüneteltetést (maximum 6 hónapra) 7 munkanappal a szüneteltetés megkezdése előtt be kell jelentenie az Előfizetőnek a Szolgáltató felé.

Részletes tájékoztatás ezen a linken. 

 

A szüneteltetés iránti igényét az Előfizető írásban, postai úton, tértivevényes vagy ajánlott levéllel jelezheti a Szolgáltató felé(cím: Magyar Telekom NyRt, 1519 Budapest, Postafiók:569, vagy 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.).

 

A szüneteltetés iránti igény formanyomtatványát megtalálhatja (a kereső menübe beírva a „pénztárgép szüneteltetési kérelem” kifejezést) a Telekom honlapján: http://www.telekom.hu/, illetve a szüneteltetési nyilatkozat erre a linkre kattintva is elérhető:

Fontos: A leveleket cégszerűen kell aláírni és a Telekom munkatársának tájékoztatása szerint mellékelni kell mellé – egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, társas vállalkozás esetében a cég aláírási címpéldányának és a cégkivonatnak a másolatát is.

Visszaaktiválási kérelmet a Szolgáltató felé legkésőbb a kért visszaaktiválási dátum előtti 10. munkanapig lehet írásban benyújtani a visszaaktiválási kérelem formanyomtatványon a 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. vagy a 1519 Budapest, Pf. 569 címre, ellenkező esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás visszaaktiválását nem tudja a kért dátumra teljesíteni.

A kitöltött nyomtatványon kívül a Telekom munkatársának tájékoztatása szerint mellékelni kell mellé egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, társas vállalkozás esetében a cég aláírási címpéldányának és a cégkivonatnak a másolatát is.

 

A Szolgáltatás visszaaktiválása a Szolgáltató részéről díjmentesen történik.

 

Visszaaktiválási kérelem erre a linkre kattintva elérhető:

Fontos: A pénztárgép szüneteltetéséhez a kérelmen mindenképp fel kell tüntetni a szüneteltetni kívánt pénztárgép SIM kártyájának ICCID azonosítóját, amellyel a szerződés beazonosítható.

A 20 számjegyből álló, egyedi ICCID azonosító a Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésének első oldalán, a vonalkód felett található.

 

Fontos tudni, hogy amennyiben a Megrendelő 6 hónapon belül nem kezdeményezi a szüneteltetés megszüntetését, 6 hónap elteltével a Szolgáltató automatikusan megszünteti a szüneteltetést.

 

 

Célszerű a tevékenység szüneteltetésének – az adatforgalmazási díj törlésének – kezdési időpontját (esetleg időtartamát is) a NAV-hoz történt elektronikus bejelentéssel egy időben az adatforgalmazó cégnek írt tértivevényes levélben bejelenteni mert így pénzt spórolhat meg, hívja fel a figyelmet a somogyi KISOSZ tagegyesület.

Terjedhet a trend! Figyeljen az sms-re!

2015-09-19
Vállalkozói vagy lakossági bankszámla? A csalóknak, bűnözőknek egyre megy, ha a kifosztásukról döntenek.

Vállalkozói vagy lakossági bankszámla? A csalóknak, bűnözőknek egyre megy, ha a kifosztásukról döntenek.

Új pénzlenyúlási praktika terjed Nyugat-Európában, ami a korábbi gyakorlat szerint hamar tovagyűrűzik, írta meg a pénzcentrum.hu a This is Money c. brit pénzügyi szakportálra hivatkozva. Érdemes figyelni, nehogy áldozatokká váljunk!

A módszer meglepően egyszerűnek tűnik, igaz, az is látszik, hogy a bűnözők részéről alapos felkészülést igényel. Viszont ha bejön, akkor rengeteg pénzt tudnak vele ellopni, állítják a szakértők.

A módszer lényege, hogy

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb bank nem téríti meg az így okozott kárt– azt mondják ugyanis, hogy az ügyfél volt óvatlan, neki kellett volna jobban vigyáznia bizalmas adataira. Nagy-Britanniában hasonló pénzügyi csalásokkal a tavalyi évben 24 millió fonttal, azaz több mint 10 milliárd forinttal károsították meg az ügyfeleket, figyelmeztet a pénzügyi portál.

ÖTLET-ELŐ – Áruk göngyöleg nélkül. Ismerős megoldás?

2015-09-18
Annyira azért nem új keletű az ötlet, legfeljebb – a praktikum, a komfort és a csomagolásbiznisz okán – néhány évtizedre feledésbe merült.

Annyira azért nem új keletű az ötlet, legfeljebb – a praktikum, a komfort és a csomagolásbiznisz okán – néhány évtizedre feledésbe merült.

Pedig még a hetvenes évek elején is megszokott volt a hazai és főleg a vidéki kisboltokban, hogy kannákba mérték a tejet, üvegbe, csuprokba a tejfölt, nagyanyám boltjában fakéssel vágták és adagolták a gyümölcsízt, szelték több darabra és tekerték selyempapírba a kenyeret, papírzacskóba mérték a diót, mákot, kockacukrot, a vasboltban a szeget, vegyesboltban a zöldségeket, méteráru boltban centire vágták a zsinórt, számolták darabra a gombot.

Vissza a klasszikus kereskedéshez?

Most újra a klasszikus kiszolgálás felé fordul a kiskereskedelem – a pazarlás ellen és a környezetvédelem érdekében, illetve a tudatosan vásárolók megnyeréséért.

Szeptember végén, október elején nyílik az első csomagolásmentes „noPack” üzlet Magyarországon - tudta meg a Pénzcentrum. Gondolkozzon el Ön is az ötleten...!

A Nyugat-Európában már ismert és bevált formátum lényege, hogy a vevők maguk vihetik az üveget, a kosarat, amibe a lekvárt, a gyümölcsöt, vagy a kenyeret teszik.

A hamarosan megnyíló bolt tulajdonosa szerint Magyarországon, sőt, Közép-Európában sincs ilyen csomagolásmentes üzlet. Olaszországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában azonban találkozhatunk hasonló koncepciójú láncokkal (igaz, néhány hipermarketben találni „kimérős” részlegeket).

Mibe kerül az áru?

A dolog lényege, hogy a vásárlók maguk viszik a boltba az edényeket, kosarakat, és azokba kimérve pakolják a termékeket.

Ugyanakkor a boltban is lehet majd (nem műanyag, hanem leginkább üveg) tárolóedényeket vásárolni, pontosabban betétdíjért cserébe „bérelni”.

Ha például lekvárt vásárolnánk, vihetjük a saját befőttes üvegünket, vagy a boltban is vehetünk: az üres üveget később visszavihetjük, cserébe kapunk egy tisztát.

Mit lehet előrecsomagolás nélkül kínálni?

A termékválasztékban helyet kapnak a zöldségek, gyümölcsök mellett tészták, fűszerek, mézek, lekvárok, péktermékek, magvak, aszalványok, és természetes kozmetikumok is.

Kik lehetnek beszállítók?

A cégvezető szerint kimondottan fontos szempont volt a beszállítók keresésénél, hogy egészséges termékeket előállító, családi cégeket válasszanak, lehetőleg az üzlethez közeli településekről. Olyan vállalkozásokat, akik etikus, környezetbarát üzleti modellben gondolkoznak, és kevés csomagolóanyaggal dolgoznak.

H Í R H Á T T É R

Még miért érné meg így kereskedni, vásárlásra ösztönözni?

Az élelmiszerhulladék is csökkenthető - ha csak annyit veszünk, amennyire szükségünk van

A magyar családok 42 százaléka rendszeresen dob ki élelmiszert, 10-ből 8 esetben annak érzékelhető minőségváltozása, az esetek ötödében pedig a szavatossági idő lejárta miatt, vagy csak azért, mert megmaradt.

A magyar háztartásokban pékáruk, főtt ételek, zöldség és gyümölcs, húsféleségek, valamint folyékony élelmiszerek kerülnek a leggyakrabban a kukába és a lefolyóba - derül ki a Tetra Pak (NRC Piackutató Intézet bevonásával készült) országos felméréséből.

A nyáron fokozottan előforduló élelmiszerromlás és élelmiszerpazarlás csökkentéséért szinte mindenki (96 százalék) igyekszik valamit tenni, ugyanakkor a megkérdezettek 2/3-a nincs tisztában a megfelelő csomagolás minőségvédelmi szerepével.

A felmérésben megkérdezettek 4 százaléka napi, 27 százaléka heti, 11 százaléka pedig havi gyakorisággal (összesen 42 százalék) dob ki élelmiszert.

A magyar háztartásokban legtöbbször

- pékáru (53 százalék),

- főtt étel (43 százalék),

- zöldség és gyümölcs (35 százalék),

- húsfélék és felvágottak (22 százalék),valamint

- folyékony élelmiszerek, vagyis tej és gyümölcslé (16 százalék) továbbá

- egyéb tejtermékek (13%) válnak hulladékká.

A válaszadók döntő többsége azért dobja ki az élelmiszereket, mert úgy látja vagy érzi, hogy az megromlott.

10 százalékuk azért válik meg az élelmiszerektől, mert lejárt annak szavatossági ideje, 8 százalékuk pedig azért, mert megmaradt, vagy az élvezeti értéke csökkent.

A legtöbben tudatossággal csökkentik a pazarlást

A felmérés eredményei arra utalnak, hogy szinte mindenki tudatosan törekszik arra, hogy minél kevesebb élelmiszer váljon hulladékká.

Ez tükröződik a vásárlási szokásainkban is: a megkérdezettek 67 százaléka odafigyel arra, hogy lehetőség szerint csak a szükséges mennyiséget vigye haza, 37 százalékuk pedig lehetőleg hosszan eltartható termékeket vásárol.

30 százalék azoknak az aránya, akik ahelyett, hogy kidobnák a csökkent minőségű élelmiszert inkább - pl. komposztálással vagy állateledelként - újrahasznosítják azt.

Fontos a megfelelő csomagolás

A felmérésből ugyanakkor az is kiderült, hogy a fogyasztók alig ismerik a csomagolás szerepét az élelmiszerek minőségének megőrzésében.

A folyékony élelmiszerek esetében a felmérésben részt vevők mindössze 17 százaléka ügyel arra, hogy azokat visszazárható csomagolásban vásárolja.

Az pedig, hogy milyen típusú csomagolóanyag védi leginkább az érzékeny élelmiszereket a különféle környezeti hatások minőségrontó hatásaitól, egyáltalán nem ismert.

A válaszadók 36 százaléka tartja a legmegfelelőbb védelemnek az italos kartont, ezt 46 százalékkal megelőzi az üvegcsomagolás.

Legkevesebben a műanyag palackot, valamint a fémdobozt tartják alkalmasnak a folyékony élelmiszerek minőségének védelmére, írja a hírportál.

A válaszadók döntő többsége azért dobja ki az élelmiszereket, mert úgy látja vagy érzi, hogy az megromlott.

10 százalékuk azért válik meg az élelmiszerektől, mert lejárt annak szavatossági ideje, 8 százalékuk pedig azért, mert megmaradt, vagy az élvezeti értéke csökkent.

A legtöbben tudatossággal csökkentik a pazarlást

A felmérés eredményei arra utalnak, hogy szinte mindenki tudatosan törekszik arra, hogy minél kevesebb élelmiszer váljon hulladékká.

Ez tükröződik a vásárlási szokásainkban is: a megkérdezettek 67 százaléka odafigyel arra, hogy lehetőség szerint csak a szükséges mennyiséget vigye haza, 37 százalékuk pedig lehetőleg hosszan eltartható termékeket vásárol.

30 százalék azoknak az aránya, akik ahelyett, hogy kidobnák a csökkent minőségű élelmiszert inkább - pl. komposztálással vagy állateledelként - újrahasznosítják azt.

Fontos a megfelelő csomagolás

A felmérésből ugyanakkor az is kiderült, hogy a fogyasztók alig ismerik a csomagolás szerepét az élelmiszerek minőségének megőrzésében.

A folyékony élelmiszerek esetében a felmérésben részt vevők mindössze 17 százaléka ügyel arra, hogy azokat visszazárható csomagolásban vásárolja.

Az pedig, hogy milyen típusú csomagolóanyag védi leginkább az érzékeny élelmiszereket a különféle környezeti hatások minőségrontó hatásaitól, egyáltalán nem ismert.

A válaszadók 36 százaléka tartja a legmegfelelőbb védelemnek az italos kartont, ezt 46 százalékkal megelőzi az üvegcsomagolás.

Legkevesebben a műanyag palackot, valamint a fémdobozt tartják alkalmasnak a folyékony élelmiszerek minőségének védelmére, írja a hírportál.

Kereskedés – felesleges csomagolás nélkül

2015-09-18
Annyira azért nem új keletű az ötlet, legfeljebb – a praktikum, a komfort és a csomagolásbiznisz okán – néhány évtizedre feledésbe merült.

Annyira azért nem új keletű az ötlet, legfeljebb – a praktikum, a komfort és a csomagolásbiznisz okán – néhány évtizedre feledésbe merült.

Pedig még a hetvenes évek elején is megszokott volt a hazai és főleg a vidéki kisboltokban, hogy kannákba mérték a tejet, üvegbe, csuprokba a tejfölt, nagyanyám boltjában fakéssel vágták és adagolták a gyümölcsízt, szelték több darabra és tekerték selyempapírba a kenyeret, papírzacskóba mérték a diót, mákot, kockacukrot, a vasboltban a szeget, vegyesboltban a zöldségeket, méteráru boltban centire vágták a zsinórt, számolták darabra a gombot.

Vissza a klasszikus kereskedéshez?

Most újra a klasszikus kiszolgálás felé fordul a kiskereskedelem – a pazarlás ellen és a környezetvédelem érdekében, illetve a tudatosan vásárolók megnyeréséért.

Ha kíváncsi a részletekre, lépjen erre az oldalunkra!


Vitathatatlan változások – Vállalkozói kötelezettségek

2015-09-21
Több ponton is módosult a fogyasztóvédelmi törvény – a vállalkozás és a fogyasztó között fennálló jogviták rendezése érdekében. Mutatjuk.

Több ponton is módosult a fogyasztóvédelmi törvény – a vállalkozás és a fogyasztó között fennálló jogviták rendezése érdekében. Mutatjuk.

A módosult 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

( innen elérhető) 2015. szeptember 11-óta hatályos.

Személyes megjelenés, képviselet, írásbeli egyezség

A vállalkozás köteles a békéltető testület ülésén a személyes megjelenést biztosítani olyan képviselője révén, aki a vállalkozás részéről jogosult egyezség létrehozatalára, hívja fel a figyelmet a változásokra a fogyasztóvédelmi hatóság.

Abban az esetben, amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Együttműködési kötelezettség megsértése – szigorúbb szankciók

Az a vállalkozás, amely az eljárás során nem teljesíti a válaszirat megküldési kötelezettségét, illetve amely nem biztosítja a békéltető testület eljárása során a személyes megjelenést – kötelező bírságkiszabásra számíthat, amelynek minimumösszege 15 ezer forint, felső határa pedig kis- és középvállalkozás esetében 500 ezer forint, egyéb vállalkozásnál pedig akár az éves nettó árbevétel 5 százalékát is elérheti.

Vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége

A vállalkozásokra nézve fontos változások léptek hatályba szeptember 11-óta a fogyasztói jogvita esetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek kapcsán is.

Mindezek mellett a fogyasztóvédelmi törvényben rögzítésre kerül a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület kizárólagos illetékessége a határon átnyúló adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő online fogyasztói jogviták elbírálása kapcsán – amelynek jelentőségét különösen a 2016-ban működésbe lépő online vitarendezési platform adja.

Üzleten kívül – már egyre kevesebb hibával

2015-09-22
Javult az utcai vendéglátás, a büfékocsis és mozgó vendéglátás, valamint a fesztiválokon, kiállításokon zajló élelmiszer-forgalmazás megítélése.

Javult az utcai vendéglátás, a büfékocsis és mozgó vendéglátás, valamint a fesztiválokon, kiállításokon zajló élelmiszer-forgalmazás megítélése.


Így minősítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal koordinációjával június 15-től augusztus 31-ig tartó ellenőrzéssorozat eredményeit a hivatal.

Mit vizsgáltak?

A revizorok kiemelten vizsgálták például a fagylaltot, a cukrászsüteményeket, a hamburgert és a gyrost, a fűszerezett, pácolt, előkészített húsokat, a grill termékeket, valamint a görögdinnyét és a nyári szezonra jellemző más zöldséget, gyümölcsöt.

Gyakori hibák és javuló tendenciók

Az ellenőrzött mintegy 21600 tétel 2,8 százalékát (több mint 52 tonnát, 8 millió forint értékben) kellett kivonni a forgalomból, többségüket lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő miatt.

A korábbiakhoz képest azonban csökkent a jelölési hibás és az ismeretlen eredetű termékek aránya.

Tábori konyhák – nagytöbbségük biztonságos

Az ellenőrök idén is kiemelt hangsúlyt fektettek az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetésének vizsgálatára. A 449 ellenőrzött konyha több mint 24000 táborozó étkeztetését biztosította és mintegy 80 százalékuk biztonságosan üzemelt. Bírságolásra elsősorban higiéniai hiányosságok miatt került sor – fogalmazott az államtitkár.

Ismerje meg az új húszezrest!

2015-09-25
Megújított húszezer forintos bankjegyek kerülnek forgalomba december 14-től. Elmondjuk, mire érdemes figyelni.

Megújított húszezer forintos bankjegyek kerülnek forgalomba december 14-től. Elmondjuk, mire érdemes figyelni.

Ilyen lesz az új papírpénz. Itt mutatjuk.


A jelenlegi húszezer forintos bankjegyek 2016 végéig használhatók a készpénzforgalomban, bevonásuk pontos időpontjáról az Magyar Nemzeti Bank (MNB) később ad tájékoztatást.

Az MNB a korszerűbb bankjegyek elmúlt évben megkezdett kibocsátását 2015-ben a 20 ezer forintos címlettel folytatja.

Bevezetés két lépcsőben

Az új bankjegyek 2015. szeptember 25-től – a kibocsátásról szóló rendelettel összhangban – először törvényes fizetőeszközzé válnak, majd – a készpénzciklus szereplőinek (pénzfeldolgozó-gépek, ATM-ek, automaták üzemeltetői, pénztárosok) jegybank által támogatott felkészülését követően – 2015. december 14-től találkozhatunk velük először a készpénzforgalomban.

A december 14-től forgalomba kerülő megújított 20 ezer forintosok és a jelenlegi 20 ezer forintos bankjegyek 2016 végéig még párhuzamosan lesznek használhatók a készpénzforgalomban, azt követően azonban a régi változatú bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank bevonja.

Ennek időpontjáról az MNB a későbbiekben ad majd tájékoztatást.

A régi bankjegyek sorsa

A régi bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek és a posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz évig díjmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre.

További információk

A megújított 20 ezer forintossal kapcsolatos tájékoztatók, valamint a témában felmerülő gyakori kérdésekre adott válaszokat itt talál.

Mit keres(ett) leginkább a vásárló? Tippeket adunk!

2015-09-26
Kilencven élelmiszertermék forgalmát elemezték a kiskereskedelemben 2014. december és 2015. július között. Mutatjuk, mit (volt) érdemes a boltok polcain tartani.

Kilencven élelmiszertermék forgalmát elemezték a kiskereskedelemben 2014. december és 2015. július között. Mutatjuk, mit (volt) érdemes a boltok polcain tartani.

Ebben az időszakban több mint ezer milliárdforint forgalmat ért el az élelmiszerek kiskereskedelme a Nielsen által mért kilencven termék kategóriából; 4 százalékkal többet, mint az előző évi hasonló időszak során, tájékoztat a piackutató intézet.

Mennyiséget tekintve 3 százalékkal emelkedett a bolti eladás

Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat Kiskereskedelmi Indexe.

„A nagy forgalmú alkoholmentes szomjoltó italok kiemelkedő növekedése jelentős mértékben járult hozzá az átlagos forgalom bővüléséhez” – tájékoztat Barta Mónika, a Nielsen ügyfélkapcsolati igazgatója. – „ Szénsavas üdítőitalból és ásványvízből 7-7 százalékkal emelkedett a boltok bevétele december és július között, a tavalyi hasonló periódushoz viszonyítva. Gyümölcsléből pedig 10, jeges teából 9 százalékkal”.

Mellettük figyelemre méltó, kétszámjegyű növekedést ért el mind értéket tekintve, mind mennyiség szempontjából például az energia- és sportital továbbá a chips.

Bolttípusok forgalma

Továbbra sem nőtt a kiskereskedelem koncentrációja élelmiszereknél.

Teljes hazai forgalmukból a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletekre ugyanúgy 66 százalék jutott a legutóbbi nyolc hónap során, mint egy évvel korábban.

Ezzel együtt kis mértékben erősödött a hagyományos kis üzletek közül a csaknem 6 ezer hagyományos, 51-200 négyzetméteres egység piaci pozíciója. Értékben mért piacrészük ugyanis 17 százalékról 18-ra emelkedett, egyik nyolc hónapos időszakról a másikra.

Ezzel egy időben a közel 10 ezer egységből álló 50 négyzetméteres és kisebb boltok részaránya 9-ről 8 százalékra csökkent.

„Regionálisan mindenütt nőtt az élelmiszerek kiskereskedelmi eladása értékben és mennyiségben is, de eltérő mértékben” – mutat rá Barta Mónika. – „Mindkét szempontból átlag feletti növekedési arányokat regisztráltunk a Budapestet és Pest megyét magában foglaló centrumban. Csak értéket tekintve pedig a délkeleti régióban

Kereskedelmi márkás élelmiszert, háztartási vegyi árut és kozmetikumot a magyar fogyasztók az idei első félévben mintegy 240 milliárd forintért vásároltak. Ez egyébként több mint a tavalyi év hasonló időszakában, mondta el a felmérés kapcsánSzűcs-Villányi Ágnes, a Nielsen osztályvezetője a Pénzcentrumnak.

Babáknak inkább a hagyományos boltokból

Babaételekből valamint babaápolási cikkekből nálunk is egyre többet adnak el a kiskereskedelemben, és a kereslet bővülése beleillik a kedvező nemzetközi trendekbe.

Hazánkban a babaételek bolti forgalma 12 százalékkal nőtt értékben legutóbb december-július között, az előző hasonló időszakhoz viszonyítva.

Pelenkánál és baba-törlőkendőnél szintén növekedést regisztrált mind értéket, mind mennyiséget tekintve a Nielsen Kiskereskedelmi Indexe az idei első félévben, a tavalyi első hat hónaphoz képest.

A Nielsen úgy becsüli, hogy babaételből és tápszerből közel 30 milliárd USA dollárért értékesít a világ kiskereskedelme 2015-ben. A pelenka világpiaca pedig várhatóan meghaladja a 29 milliárd dollárt. Ez óriási lehetőségeket kínál gyártóknak és kereskedőknek egyaránt.

Hazánkban kétszámjegyű növekedések babaételeknél

Magyarországon a babaételek éves piaca mintegy 10 milliárd forint. Ebből csaknem 60 százalékkal részesednek a nedves babaételek. Bolti forgalmuk érték szempontjából 11, mennyiséget tekintve 10 százalékkal emelkedett 2014. december-2015. július között, az előző hasonló periódushoz képest. A mintegy 40 százalékot képviselő száraz babaételek növekedésének mértéke pedig értékben 14, illetve mennyiségben 11 százalék.

Pelenkabiznisz?

Ha a pelenkát nézzük, évi kerekítve 18 milliárd forintos piacával harmadik legnagyobb a Nielsen által mért hetven háztartási vegyi áru és kozmetikum forgalom szerinti rangsorában.

Csak a mosószer és a toalett papír előzi meg.

A pelenka forgalma idén az első félév során értékben 3, mennyiségben pedig 1 százalékkal nőtt, tavaly január-júniushoz viszonyítva.

Baba-törlőkendőnél a hazai éves piac mintegy 5 milliárd forint. Bővült a bolti forgalom értékben is, mennyiségben is 9 százalékkal, a tavalyi első félévről az ideire.

Így a Nielsen által mért babaételek és babaápolási termékek éves piaca együtt mintegy 33 milliárd forint, a legutóbbi adatok szerint.

Babaételek vásárlásánál fő a tápérték és a biztonság

A fogyasztók márkaválasztásának megértése érdekében babaételeknél vagy babaápolási cikkeknél a Nielsen hatvan országban, köztük Magyarországon kutatást végzett olyan emberek körében, akik a legutóbbi öt év során vásároltak ilyen terméket.

Az eredmények fontos ismereteket tartalmaznak a vásárlási döntések születéséről, valamint azokról az online és offline információs forrásokról, amelyek befolyásolják a beszerzés folyamatát.

Világszerte a megkérdezettek átlag több mint egyharmada a jó tápértéket (37%), és a biztonságos hozzávalókat valamint feldolgozást (36%) tartja legfontosabb tényezőnek, amikor eldönti, hogy melyik babaételt vegye meg.

Aztán a második vagy harmadik legfontosabb szempontra vonatkozó kérdésnél a márka iránti bizalmat nevezték meg legtöbben, a válaszadók 39 százaléka. A bio és a természetes alapanyagok szintén lényeges szerepet játszanak a vásárlási döntés során, különösen Európában és Ázsia/Óceániában, egyaránt 31 százalékos említéssel.

Egészséges, természetes – főleg kisgyermekeknek

„Általában a fogyasztók egyre inkább odafigyelnek az egészségre, és a természetes, minimális mértékben feldolgozott élelmiszereket keresik, ami persze fokozottan érvényesül, ha kisgyermekeikről van szó” – mutat rá Liz Buchanan, a Nielsen globális professzionális szolgáltatásainak igazgatója. – „Mind több szülő keres olyan élelmiszert, amely egészséges életre készíti fel a gyerekeit. Akkor is, ha többet kell érte fizetni. Arra számítunk, hogy ez a fogyasztói szegmens tovább növekszik, ha több szülő engedheti meg magának a drágább termékeket a fejlett országokban; amelyekben ugyan csökken a születések száma és a babáknak való árucikkek piaca telített, ezért növekedés főleg innovációktól és prémium termékektől várható. Fejlődő piacokon is fontosak lesznek az újdonságok, de inkább a nagyobb kereslet válik a növekedés igazi motorjává”.

Ma a babaételek világpiacán a forgalom 49 százalékát Ázsiában/Óceániában bonyolítják le, 27 százalék jut Európára, további 19 pedig Észak-Amerikára. De mindegyik régiónál gyorsabban növekszik Latin-Amerika és Afrika/Közel-Kelet.

Sok fejlődő országban gyors városiasodás, növekvő középosztály és munkavállaló nők emelkedő aránya bátorítja az embereket arra, hogy kényelem-orientált életstílusra váltsanak. Ez pedig növeli az igényt az előre elkészített babaételek iránt.

Nagy növekedés nadrágpelenkánál

Pelenkánál a globális kiskereskedelmi forgalom kevésbé koncentrált, mint babaételeknél.

Az értékben mért teljes forgalom több mint fele jut pelenkából Észak-Amerikára és Európára (34% és 17%). Ázsia/Óceánia mellett Latin-Amerika is nagyjából egy-egy ötöddel részesedik (23% és 21%).

Legnagyobb szegmens a nadrágpelenka, amelynek tavaly világszerte átlag 7 százalékkal emelkedett a bolti forgalma, az előző évhez képest.

Legnagyobb mértékben nőtt viszont az értékesítés betétpelenkánál, 20 százalékkal.

Annak ellenére, hogy szívóhatása kisebb, mint a nadrágpelenkáé. Az eladások kiemelten koncentrálódnak Európára és Ázsia/Óceániára.

H Í R H Á T T É R

Márkák és árak ádáz versenye

Bár a termékcsoport kiskereskedelmét globálisan kedvező trendek jellemzik, a piaci szereplők kénytelenek szembenézni néhány kihívással. Földünkön ugyanis 45 százalékkal csökkent a születések száma 1961 és 2013 között, a Világbank szerint, tudta meg a Pénzcentrum.

Ráadásul ádáz verseny folyik a babatermékek piacán számos gyártói és kereskedelmi márkás termék között, amelyek különböző árakkal küzdenek az édesanyák figyelméért. Azonkívül a babáknak való árucikkekre fordítható vásárlóerő viszonylag kicsi.

„A nehézségek ellenére jókora lehetőségeket kínál a babaápolási termékek piaca” – hangsúlyozza Liz Buchanan. – „A fogyasztók mélyen érintettek ezekben a kategóriákban, és nagyon odafigyelnek azokra a termékekre, amelyeket gyermekeik számára vásárolnak. Ahhoz pedig, hogy valaki versenyelőnyt szerezzen ebben a néhány nagy márka által dominált termékkörben, feltétlenül fontos tudni, minek alapján döntenek a fogyasztók egy-egy árucikk mellett”.

Online vásárlási trendek

Babáknak való árucikkeket a fogyasztók világszerte inkább vesznek hagyományos boltokban, mint online.

Ez azonban változik (!), ahogy egyre többen fordulnak az online felé általános vásárlási szándékaikkal.

Versenyképesek az e-kereskedők áraikkal és a kényelmet illetően is.

Hiszen felépítendő infrastruktúrába kevés tőkét kell fektetniük, és esetenként az ellátási lánc egyes elemeit is kihagyhatják.

Azonkívül vonzó megoldást kínálnak nagyon elfoglalt szülők számára, akik kényelmesen vásárolhatnak, amikor és ahol akarnak, az árut pedig gyakran díjtalanul odaszállítják nekik lakásuk bejárati ajtajához.

Milyen babáknak való termékeket vesznek a fogyasztók online?

Globálisan a válaszadók legnagyobb része játékot (38%) és ruházati cikket (34%) nevez meg. 23 százalék mondja, hogy vásárolt már online pelenkát,

17 százalék pedig babaételt.

Mi legyen a polcon? Adhatunk tippeket is?

2015-09-26
Kilencven élelmiszertermék forgalmát elemezték a kiskereskedelemben 2014. december és 2015. július között. Mutatjuk, mit (volt) érdemes a boltok polcain tartani.

Kilencven élelmiszertermék forgalmát elemezték a kiskereskedelemben 2014. december és 2015. július között. Mutatjuk, mit (volt) érdemes a boltok polcain tartani.


A végén kiderül, mire vevő leginkább mostanság a fogyasztó? A részletekért keresse fel ezt az oldalunkat.


Étel, művészet – látvány, élmény

2015-09-27
A napi rutin lehet szép is.

A napi rutin lehet szép is.


Bebizonyítjuk – és nem mellesleg – 
ötven másodpercnyi kikapcsolódást kínálunk, ha idekattint!

Vigyázzon a vendégeire is!

2015-09-28
Borkóstolót, borvacsorát rendez a pincében, ahol teli hordókat is tárol? Figyelmeztetjük, figyeljen a mustgáz fékentartására!

Borkóstolót, borvacsorát rendez a pincében, ahol teli hordókat is tárol? Figyelmeztetjük, figyeljen a mustgáz fékentartására!

A must erjedése közben mustgáz, vagyis szén-dioxid (CO2) keletkezik, ami rossz szellőzési viszonyok között a földalatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént fulladást okoz.

A mustgáz a szüreti időszakban minden évben több, akár halállal végződő baleset előidézője, pedig a tragédiák megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetők lennének, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya.

A szén-dioxid a levegő állandó alkotóeleme, színtelen, szagtalan, levegőnél nehezebb gáz. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során keletkezik, például akkor, amikor „forr" a must. Mivel nehezebb a levegőnél, így alulról fölfelé, a padozattól kiindulva tölti ki a teret, a pincét, a járatokat. A mustgáz a pincékben összegyűlik, kiszorítja a levegőt, így teremtve oxigén-hiányos állapotot.

Hogyan, mivel védekezzünk?

A szén-dioxid kis koncentrációban a légzőközpontot izgatja, nagyobb koncentrációban az oxigénhiány miatt fulladást okoz. Hat a központi idegrendszerre, aminek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának időszakában gyakran lesznek rosszul a pincékben.

A rosszullét, fulladás megelőzése érdekében az előzetes szellőztetés és légtér-elemzés nélkül a must erjedésének idején a borospincékbe szigorúan tilos lemenni!

A gázérzékelő riasztókfelszerelésén túl a tragédiák megelőzésére a pinceajtó nyitásához rendelt reteszelt mesterséges szellőző rendszerhasználata ad megfelelő megoldást.

Önmagában az úgynevezett „gyertyapróba" alkalmazása nem tekinthető megbízhatónak!

A gyertyapróba lényege az, hogy a pincébe égő gyertyával mennek le, ha ez elalszik, akkor ott feltehetően nagy koncentrációban mustgáz van jelen.

A gyertya lángja általában csak 14 százalékos CO2tartalom esetén alszik el, ezzel szemben egy ember 9 százalék CO2tartalmú légtérben történő 5-10 perces tartózkodás alatt halálos fulladást, mérgezést szenvedhet.

A 20 százalék CO2tartalmú légtér pedig azonnali halált okozhat.

Segítség

Gyakori probléma, hogy sokan megfelelő védelem nélkül próbálnak az összeesett, ájult emberek segítségére sietni, és segítségnyújtás közben maguk is belélegzik a veszélyes gázt. Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni! Veszély esetén hívja a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a 105-ös segélyhívó számon, mivel a mustgáz-mérgezést szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal, légzőkészülék segítségével kimenteni.

Munkáltatóknak – tenivalók, információk

A fentiekre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya felhívja valamennyi munkáltató figyelmét a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A Munkafelügyeleti Főosztály által működtetett, ingyenesen hívható, telefonos Munkavédelmi Információs Szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről:

Zöld szám: 06 80 204-292, hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00, pénteken: 8.30-13.30-ig.

E-mail:munkafelugy-info@ngm.gov.hu

Akarjon spórolni villanyon és gázon

2015-09-29
A vállalkozások harminc százaléka – jellemzően kis- és középvállalkozások – vált villamos vagy földgázszolgáltatót évente. Fontolja meg a lehetőséget Ön is! Mutatjuk az érveket, ellenérveket.

A vállalkozások harminc százaléka – jellemzően kis- és középvállalkozások – vált villamos vagy földgázszolgáltatót évente. Fontolja meg a lehetőséget Ön is! Mutatjuk az érveket, ellenérveket.

Mint ismeretes, 2008-tól már gyakorlatilag minden cég szabadon választhat szolgáltatót akár villamos energiát, akár földgázt venne.

Egyre több energiakereskedő lépett be a szolgáltatók oldalán, ami egyre élesebb árversenyhez, egyre professzionálisabb ügyfélkiszolgáláshoz vezetett el – és egyre több fogyasztó döbbent rá erre a lehetőségre, és arra, hogy ebből a versenyből akár profitálhatnak is, mondta el a Piac & Profitnak dr. Uzonyi Zoltána Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ)elnöke.

– Kereskedőként évről évre azt tapasztaljuk, hogy ahogy egyre élesebb a verseny, úgy egyre tudatosabbak a vállalkozások, hogy ezt kihasználhassák. Egyre többen fordulnak tanácsadókhoz, egyre többen tendereztetnek energiakereskedőket és ezeken a tendereken egyre több kereskedő vesz részt… Nem véletlenül fókuszálnak a szolgáltatók egyre inkább erre a szektorra, az a tapasztalatunk ugyanis, hogy a kisebb cégek is egyre tudatosabbak, azaz egyre több kisebb cég döbben rá a kereskedőváltás lehetőségére” – hangsúlyozta dr. Uzonyi Zoltán. Természetesen nem éri meg mindenkinek évente váltania: azok a kkv-k és mikrovállalkozások, amelyek nem energiaintenzív tevékenységet végeznek és nem a szabadpiacon, hanem az egyetemes szolgáltatáson belül jutnak energiához, inkább nem élnek ezzel a lehetőséggel.

Az ár mellett a pluszszolgáltatások is lényegesek

Még mindig elsősorban az ár motiválja a fogyasztókat a kereskedőváltásban, azaz a minél olcsóbb ajánlatokat keresik, azonban egyre inkább jellemzőek a motivációs tényezők között azok a plusz szolgáltatások, amelyeket a kereskedők nyújtanak, hangsúlyozza a szakértő . Az elérhető árelőny ugyanis egyre csökken: míg néhány évvel ezelőtt még akár két számjegyű százalékos költségcsökkentést is el lehetett érni versenyeztetéssel, addig 2015-ben maximum egy számjegyű százalékos árelőnyt élvezhet a fogyasztó. „Az így megtakarítható összeg már nem mindig jelent megfelelő csáberőt a váltásra, így a kereskedők egyre innovatívabb, egyre komplexebb szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozásoknak.

Kkv-knak ajánlják

Egyre több szereplő lép piacra kacsolódó szolgáltatással: világításkorszerűsítéssel, energiaauditttal, megújuló energiaforrásokra alapozott csomagokkal (hőszivattyú és napenergia) de arra is van példa, hogy az energiakereskedő cég a háztartási meghibásodásokra nyújt biztosítást, illetve ingyenes karbantartást a csomag részeként. Ez a jelenség elsősorban a kkv- és a lakossági szegmensben releváns, hiszen a nagyfogyasztók ezekre a fejlesztésekre saját forrásokat fordítanak, a termékcsomagok fejlesztésének az elsődleges célpontja tehát a kkv-szektor.

Zöldből zöldet

A szakember elmondása szerint a kereskedők egyre komolyabb érdeklődést tapasztalnak a zöld bizonyítványokkal tanúsított megújuló energiaforrásból származó villamos energia termékek iránt. Egyre több olyan szereplő van, akinél az egyik döntő szempont, amikor kereskedőt választ, hogy milyen forrásból veheti a villamos energiát.

„Száz százalékban nem lehet uralkodó a zöld energia, de helye van és egyre nagyobb mértékben lesz helye a megújuló energiaforrásoknak vevői oldalon. Azzal nem számolhatunk, hogy a kkv-szegmensben egyeduralkodóvá válik, kiegészítőként viszont nagyszerű lehetőséget kínál. Ebben a szegmensben komoly lehetőségek vannak és akár a változó jogszabályi környezet, akár a sorra megnyíló uniós források hatására, de komoly fellendülésre számíthatunk” – vélekedett az elnök.

Vállalkozásával így váltson szolgáltatót!

1. szabály– Legyünk határozottak! Ha sokáig húzzuk a döntést, lemaradhatnak az igazán kedvező ajánlatokról, hiszen a kereskedőknek is időben le kell kötniük a szükséges árammennyiségeket.
2. szabály– Amennyiben távméréssel mérik vállalkozásunk áramfogyasztását, feltétlenül szerezzük be fogyasztási görbénket, hiszen mindennemű energiafogyasztásnak az alapja a pontos mérés. A fogyasztási görbe és jellemzők alapján sokkal jobb ajánlatokat is kaphatunk. Ezeket a jellemzőket jelenlegi szolgáltatónktól, kereskedőnktől is bekérhetjük, de a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyesnél is kérhetünk hozzáférést az adatokhoz.
3. szabály– Az ajánlatok bekérése során ne feledkezzünk meg jelenlegi szolgáltatónkról sem. Sok esetben tőle kaphatjuk a legkedvezőbb ajánlatot, hiszen ő már mélyebben ismeri vállalatunk fogyasztási jellemzőit.
4. szabály– Minden esetben ellenőrizzük le az ajánlatokat adó cégeket. Az engedélyek meglétének a Magyar Energia Hivatal honlapján nézhetünk utána, a gazdálkodási adatokat akár az e-beszámoló szolgáltatáson keresztül ingyen is lekérhetjük.
5. szabály– Végül állapodjunk meg a kiválasztott energiakereskedővel, de ne feledjük, hogy megfelelő intézkedések és minimális beruházás révén akár további 5-10-15 százalékot is foghatunk áramszámlánkon. Ezek megtalálásában a kiválasztott energetikai partnerek általában készségesen segítenek – javasolja a lap szakírója.

Ha átgondolta, váltson! Spórolhat

2015-09-29
Csökkentheti vállalkozása energiakiadásait. Fontolja meg a lehetőséget Ön is! Mutatjuk az érveket, ellenérveket.

Csökkentheti vállalkozása energiakiadásait. Fontolja meg a lehetőséget Ön is! Mutatjuk az érveket, ellenérveket.


A vállalkozások harminc százaléka – jellemzően kis- és középvállalkozások – vált villamos vagy földgázszolgáltatót évente. A részletekért látogasson erre az oldalunkra.


Jegyzőkönyv, vásárlók könyve, jótállási jegy – vannak tévhitek

2015-09-30
A szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatban előfordul a hiányos vagy félretájékoztatás, állítja a hatóság. Mutatjuk a szabályokat, hogy az Ön vállalkozása ne essen hibába.

A szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatban előfordul a hiányos vagy félretájékoztatás, állítja a hatóság. Mutatjuk a szabályokat, hogy az Ön vállalkozása ne essen hibába.

A közelmúltban lezajlott országos próbavásárlások során 954 esetből 173 alkalommal tapasztaltak jogsértést a revizorok. Tapasztalatok szerint az üzletekben továbbra is gyakran adnak nem megfelelő tájékoztatást a szavatossági, jótállási jogokkal kapcsolatban.

Helytelen – szabályos

A hatósági megfogalmazás szerint az egyik üzletben táblára írták ki, hogy az ott vásárolt terméket nem veszik vissza, nem cserélik, és nem adják vissza a pénzt sem.

A jogszabály szerint: minden termékre két év szavatosság jár, illetve kormányrendeletben meghatározott termékekre 1 év kötelező jótállást kell adni.

Ha a vásárolt áru elromlik vagy meghibásodik, a vevő kérheti a javítását, a cseréjét, vagy ha egyik sem lehetséges, akkor kérheti az árleszállítást, végső esetben pedig elállhat a vásárlástól, azaz visszakérheti a pénzét.

Sok probléma van a jótállási jegyekkel, 264 ellenőrzésből 159 esetben volt fordult elő valamilyen szabálytalanság.

Sokszor a kereskedő egyáltalán nem adott át jótállási jegyet ( 69 esetben), vagy adott, de az hiányos volt. ( 90 esetben).

A kormányhivatalok munkatársai 470 üzletbenellenőrizték a jegyzőkönyvét is. 54 helyen találtak valamilyen problémát, ami 11,5 százalékos kifogásolási arányt jelent.

Félrevezető, nem szabályos!

A hatályos jogszabályok alapján ugyanakkor, ha egy termék meghibásodik, a kereskedőnek attól függetlenül foglalkoznia kell a fogyasztó panaszával, hogy az le volt-e értékelve, vagy sem. Kivéve, ha a vevő egy olyan hiba miatt reklamál, amiért a termék le volt értékelve- és erről őt az eladó tájékoztatta.

Gyakran hangzik el ez a mondat is, mikor egy termékről kiderül, hogy hibás. Ez azonban jogsértő, a vásárló ugyanis ilyen esetekben a termék árát is visszakérheti, nem köteles levásárolni, másikat választani helyette.

A kereskedők gyakran adják azt a tájékoztatást, hogy az üzletben csak 3 (munka) napon belül fogadják a kifogásokat. Ezután már csakis a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez vagy a gyártóhoz lehet fordulni minőségi kifogásokkal. A vásárlóknak ugyanakkor joguk van ott reklamálni, ahol vásároltak, tehát az üzletben- és erre nem csak három napig, hanem a szavatossági, jótállási idő teljes időtartama alatt.

Néhány üzlet a minőségi kifogás intézését – szabálytalanul - a termék eredeti csomagolásához, illetve a doboz meglétéhez kötötte, ezt pedig a jogszabályok szerint nem teheti meg.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel is érvényesíthetőek, a kereskedő nem követelheti meg a jótállási jegy és nyugta egyidejű felmutatását.

Figyelem! A fentiek miatt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság továbbiakban is különös figyelmet fordít a szavatosság, illetve jótállás területén a vállalkozások ellenőrzésére, és továbbra is indokolt a terület átfogó ellenőrzése.