2016-02
KERESKEDELMI ÉLET

A munkahelyen kell igazolni

2016-02-01
Új nyilatkozatot kell kitölteni annak a munkavállalónak, aki az elmúlt évben más kedvezményekre lett jogosult az Ön vállalkozásában. Mutatjuk kinek mi jár és azt is, hol találja a nyomtatványokat.

Új nyilatkozatot kell kitölteni annak a munkavállalónak, aki az elmúlt évben más kedvezményekre lett jogosult az Ön vállalkozásában. Mutatjuk kinek mi jár és azt is, hol találja a nyomtatványokat.

Ezekben a napokban nyilatkozhatnak az alkalmazottak arról, hogy ebben az évben milyen kedvezményekkel csökken a személyi jövedelemadójuk illetve adóalapjuk, figyelmeztet az adóhatóság.

A munkáltató ezt figyelembe véve állapítja meg a levonandó adóelőleg összegét.

Ha év közben a kedvezmények szempontjából változik a munkavállaló helyzete, új nyilatkozatot kell kitöltenie a munkahelyén.

Családi kedvezmény

Az adóalapot, és kiegészítésként – ha az nem teszi ki a teljes keretet – a járulékokat csökkenti.

Erről az eltartott családtagok felsorolásával kell nyilatkozni.

Közülük meg kell jelölni a kedvezményezett eltartottakat, akik után a családi pótlék is jár. Idén még elég megadni az eltartottak nevét, születési helyét és idejét, édesanyjuk nevét és lakcímét.

A gyerekek adóazonosító jelét nem kötelező feltűntetni.

A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként, havonta, egy eltartott esetén 10 000 forinttal, két eltartott esetén 12 500 forinttal, három vagy annál több eltartott esetén 33 000 forinttal kevesebb adóelőleg levonását eredményezi.

A kedvezmény teljes összegét tehát befolyásolja az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak száma.

A kétgyermekes szülők családi kedvezménye idén 25 százalékkal emelkedett, 2019-re pedig a duplájára nő, vagyis gyermekenként, havonta 20 000 forinttal több maradhat a családoknál.

Az első házasok kedvezménye január 1-jétől – legfeljebb 24 hónapig – 33 335 forint, azaz házaspáronként havi ötezer forinttal több jut a kiadásokra.

A 24 hónapon belül a kedvezmény abban a hónapban már nem jár, amikor magzatra vagy gyermekre tekintettel először érvényesíthetnek családi kedvezményt a szülők.

Rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás

Idén havi 5 550 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít.

A nyilatkozatok innen letölthetők.

ÖTLET-ELŐ: Ha újragondolná az üzletét, nyisson!

2016-02-02
Régóta dédelgetett vállalkozói ötletét is megvalósíthatja, ha elképzelését „beköltözteti” egy régóta üresen álló fővárosi üzlethelyiségbe – egy hónapig bérletidíj nélkül. A folytatás alku kérdése, de nem kötelező…

Régóta dédelgetett vállalkozói ötletét is megvalósíthatja, ha elképzelését „beköltözteti” egy régóta üresen álló fővárosi üzlethelyiségbe – egy hónapig bérleti díj nélkül. A folytatás alku kérdése, de nem kötelező…

Akár egy új kereskedelmi vagy turisztikai elképzelésének, akár profilváltó szándékának, esetleg piaci bevezetésre szánt ötletének/termékének/szolgáltatásának is teret ad – pontosabban: üzlethelyiséget biztosít – a Nyitva! Fesztivál (egyelőre!) Budapesten.

Február közepéig várják akár az Ön jelentkezését is!

(Egyelőre csak fővárosi kezdeményezésről tudunk, de szívesen beszámolnánk máshol is elindított programról – a Szerk.)

Cél az üres, kihasználatlan helyek hasznosítása

„benépesítése”

Hónapok vagy akár évek óta üresen álló üzlethelyiségek keresik gazdájukat.

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány (KÉK) kísérleti fesztiváljának célja, hogy lehetőséget adjon azoknak, akiknek új színhelyre van szükségük, írta meg az Origo.

Az áprilisban az üres üzletekbe beköltöző kezdeményezések a kereskedelem, turizmus, szolgáltatóipar, az alkalmazott művészetek, kultúra, művészet, társadalmi vállalkozás legkülönbözőbb területeit képviselik, de van köztük nyitott szerkesztőség, kertészeti tanácsadó, természettudományos központ, művészeti piactér, szitaműhely.

Tény, hogy a tulajnak is megéri…

 

A beköltöző kezdeményezések az üzleteket 2016. április 1-én nyitják meg, ami az üzletek kiadását segíti.

A vállalkozók bérletidíj-mentesen használják az üzletet egész áprilisban, így kezdőlökést kaphatnak az induláshoz.

Az üzlet vonzóvá válik, látható lesz működés közben, a tulajdonos hirdetheti, így ha később nem a beköltöző vállalkozás veszi ki, akkor is jobb eséllyel talál gazdára.

A szervezők egyszer már megrendezték a fesztivált, akkor öt kezdeményezés hosszabbította meg a szerződést a tulajdonossal.

Nem csak a fővárosban csúfoskodnak üres üzlethelyiségek!

A KÉK azzal a céllal indította el a Nyitva! Fesztivált, hogy választ adjon a Budapesten tömegével üresen álló üzlethelyiségek problémájára, méghozzá innovatívan és közösségi megoldásokkal.

A fesztivál több ponton is újítást jelent az általános ingatlanközvetítői gyakorlathoz képest: elsősorban ugyanis nem ingatlanportfóliót kínál, hanem bérlőket és ötleteket keres, olyanokat, akik kreatív választ adnak a földszinti üzletek hasznosítására, és értéket teremtenek, akiknek víziójuk van, változtatni, újítani, vállalkozni szeretnének.

A projektek életreszóló élményt, tudást és új szakmai kapcsolatokat szerezhetnek – a tulajdonosok nagyobb láthatóságot ingatlanjuknak.

A jelentkezőkből 28-nak lesz további esélye

Az üzletébe beköltöző vállalkozást a 28 előzsűrizett jelentkezőből maga a tulajdonos választja ki, így egyfajta mecénási szerepbe kerül azzal, hogy a kiválasztott vállalkozások indulását egy hónapon át díjmentes helyiséghasználattal támogatja.

A tulajdonosok jelentkezését és kérdéseit a szervezők ezen az oldalon  illetve a nyitva@kek.org.hucímen várják február közepéig.

Nyithat az álmaira!

2016-02-02
Régóta dédelgetett vállalkozói ötletét is megvalósíthatja, ha elképzelését „beköltözteti” egy régóta üresen álló fővárosi üzlethelyiségbe, egy hónapig bérletidíj nélkül. A folytatás alku kérdése, de nem kötelező…

Régóta dédelgetett vállalkozói ötletét is megvalósíthatja, ha elképzelését „beköltözteti” egy régóta üresen álló fővárosi üzlethelyiségbe, egy hónapig bérleti díj nélkül. A folytatás alku kérdése, de nem kötelező…

Akár egy új kereskedelmi vagy turisztikai elképzelésének, akár profilváltó szándékának, esetleg piaci bevezetésre szánt ötletének/termékének/szolgáltatásának is teret ad – pontosabban: üzlethelyiséget biztosít – a Nyitva! Fesztivál (egyelőre!) Budapesten.

Február közepéig várják akár az Ön jelentkezését is!

(Egyelőre csak fővárosi kezdeményezésről tudunk, de szívesen beszámolnánk máshol is elindított programokról – a Szerk.)

A részletekért látogasson el erre az oldalunkra.


Webjelenlét – Kötelező kitételekkel

2016-02-03
Ha vállalkozói weblapot és/vagy webáruházat (is) működtet, érdemes a lentiek alapján ellenőrizni, hogy minden „klikkelésre” szabályszerű képet mutatnak-e az oldalai?

Ha vállalkozói weblapot és/vagy webáruházat (is) működtet, érdemes a lentiek alapján ellenőrizni, hogy minden „klikkelésre” szabályszerű képet mutatnak-e az oldalai?

Mielőtt a hiányosságok miatt a hatóságok sokmilliós bírsággal sújtanák vagy súlyos esetben lehúzatnák (web)üzlete rolóját, rámutatunk néhány kötelező „apróságra”, hogy Önt már ne érhesse kár.

Impresszum: bele minden adatot!

Az  elektronikus kereskedelmi törvény már 2008-tól előírja a honlap impresszum kötelező tartalmi elemeit, amely 2014. január 1-től tovább bővült, hívja fel a figyelmet az Origo ügyvéd-szakértője.

Ez alapján a következő adatokat kell feltüntetni a honlapon, illetve a webáruházban közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetően.

1. A tárhelyszolgáltató adatai

A legkevésbé ismert, 2014. január 1. óta kötelező impresszum elem a honlapnak tárhelyet biztosító tárhelyszolgáltató, és annak székhelye, telephelye, e-mail címe – amelyet részletesen ki kell írni a honlapra!

 

Ennek oka, hogy a honlap, illetve webáruház tartalmával kapcsolatos kifogásokat, valamely esetlegesen jogsértő tartalom eltávolítására irányuló kéréseket a tárhelyszolgáltatóhoz lehet benyújtani.

A hozzáértő, minimális informatikai ismeretekkel rendelkező felhasználók elől a tárhelyszolgáltató adatait felesleges elrejteni, ugyanis pár kattintással könnyen kideríthető.

 

2. A szolgáltató neve

Sokan elmulasztják, de kötelező feltüntetni a weboldalt üzemeltető cég hivatalos cégnevét, egyéni vállalkozó esetén a természetes személy nevét egyéni vállalkozói minőség megjelölésével, míg természetes személy esetén a személyi igazolványban szereplő nevét.

Kitalált név, kereskedelmi vagy fantázianév nem felel meg a jogszabályoknak.

3. A szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme

A cégjegyzékben szereplő hivatalos székhely, illetve telephely jelölendő meg, ha magánszemély üzemelteti a honlapot, akkor pedig a magánszemély lakcímkártyáján szereplő lakcíme kell, hogy szerepeljen.

4. A szolgáltató elérhetősége

Nem elég csupán a nevet és a címet kiírni, szükséges az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet is megadni, amellyel kapcsolatban az is követelmény, hogy a rendszeresen erre a célra használt cím legyen.

5. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság

Cég esetében a cégjegyzéket vezető cégbíróság, társadalmi szervezeteknél a nyilvántartásba vételt intéző megyei törvényszék, egyéb nyilvántartásba vett szervezetnél a jogszabály által megjelölt hatóság feltüntetése kötelező a honlapon.

6. Adószám

Ha a honlap vagy webáruház üzemeltető áfa-alany, akkor adószámát is köteles feltüntetni.

7.Hatósági engedély

Ha a honlap vagy webáruház üzemeltető tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt fel kell tüntetni a honlapon.

8. Kamara

Ha a honlap vagy webáruház üzemeltetője akár önként, akár jogszabályi előírás folytán tagja valamelyik kamarának, a kamara megnevezése is kötelező eleme az impresszumnak. Cégek esetében például a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara tüntetendő fel.

Hiányzó adatok – komoly bírság

A honlapon vagy webáruházban az impresszumot közvetlenül a honlapon és folyamatosan, könnyen hozzáférhetően kell megjeleníteni.

A legbiztosabb megoldás ezért egy „ külön fül” létrehozása erre – ugyanis az ÁSZF (általános szerződési feltételek) vagy más szabályzat részeként történő megjelenítés nem felel meg az előírásnak.

Ha az impresszum bármelyik fenti kötelező eleme hiányzik, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást indíthat, és adott esetben fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja a honlap, illetve a webáruház üzemeltetőjét, amelynek mértéke 15 ezer forinttól – a vállalkozás típusától függően – akár 500 millió forintig is terjedhet, tájékoztat a szakértő.

*
Webáruházaknak – kötelező link a vitarendezésre

Azoknak a kereskedőknek, akik vásárlóikkal online szerződést kötnek egy-egy termék vagy szolgáltatás értékesítésekor, a honlapjukon – 2016. január 9-óta – lenni kellene egy linknek, amely az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformra mutat. Könnyen elérhető helyen, kötelező jelleggel, e-mail címmel együtt.

Ászf-ben is kötelező tájékoztatni

Továbbá, tudta meg az üzletresz.huazoknak a kereskedőknek, akik kötelezettséget vállalnak alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez, az általános szerződési feltételeikben is szerepeltetniük kell ezt az információt, illetve tájékoztatniuk kell fogyasztóikat a felületről és annak funkciójáról.

Élesben

Az európai online vitarendezési platform 2016. február 15-től lesz elérhető a panasszal élni kívánó fogyasztók, illetve a termékeiket, szolgáltatásaikat interneten keresztül értékesítő webáruházak számára.

Az online vitarendezéssel kapcsolatos további részletes információkat itt talál.

Rendkívüli pita-kontroll

2016-02-04
A vendéglátóhelyeken tartott ellenőrzéseken szigorúbban vizsgálják a revizorok a készre sütött pitatésztákat.

A vendéglátóhelyeken tartott ellenőrzéseken szigorúbban vizsgálják a revizorok a készre sütött pitatésztákat.

A termék nevesített ellenőrzését – amint az a kormányportál közleményéből kiderül – Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár rendelte el.

Az előzmény

A szigorított vizsgálatot a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága által nemrég leleplezett pitaüzem indokolta: a vállalkozás ugyanis nagy mennyiségben szállította ismeretlen helyekre a rendkívül rossz higiéniai körülmények között gyártott termékeket.

Az üzemben kizárólag vendéglátó-ipari felhasználásra alkalmas, készre sütött pitatésztát gyártottak, amit a tulajdonos nyilatkozata szerint vendéglátóhelyeknek értékesítettek.

Erről azonban – más kötelező adatokhoz hasonlóan – semmilyen nyilvántartást nem vezettek.

A tény

Január közepén súlyos higiéniai problémák, a termelési nyilvántartás, a nyomonkövethetőség, valamint a termékazonosítás teljes hiánya miatt azonnali hatállyal bezárt egy fővárosi péküzemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága.

Az üzemben a falakat, a padozatot, a nyílászárókat és a berendezési tárgyakat vastagon, és nagy felületen ellepte a penész. Az épület takarítatlan volt, a padlót eldobott cigarettacsikkek és egérürülék borította. Az ellenőrök döglött és élő egereket egyaránt találtak a helyiségekben.

Vizsgálatok

A vállalkozás ismeretlen terjesztési köre miatt Zsigó Róbert államtitkár elrendelte, hogy az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek a vendéglátóhelyeken történő helyszíni ellenőrzések alkalmával fokozottan vizsgálják a felhasznált pita termékek származását és nyomonkövethetőségét, tudatta a Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája.

ÖTLET-ELŐ: Szakmabeliek, nem féltékenykednek, összefognak

2016-02-06
Azok mondják ezt, akik megalapozott hozzáértéssel rendelkeznek. Ők – a saját egyediségükkel –, más szakmabelivel összefogva, egymást erősítve haladhatnak egymás mellett. És szükség lesz mindannyiukra…

Azok mondják ezt, akik megalapozott hozzáértéssel rendelkeznek.

Ők – a saját egyediségükkel –, más szakmabelivel összefogva, egymást erősítve haladhatnak egymás mellett. És szükség lesz mindannyiukra…

Nemrégiben Budapest hat különleges cukrászdája fogott össze: akciót szerveztek, bérletet nyomtattak, egymáshoz küldik a vendégeket.

Az ötletet más vendéglátó- és kereskedelmi egységek is tovább vagy újragondolhatják – a speciális vagy saját, illetve a helyi piac igényeinek megfelelően.

Az ötlet – dióhéjban

A Budapest Cake túra alapötlete a kávézóktól származik. Innen jutott eszébe a Budapest Cake túra ötletgazdájának, hogy valami hasonlót szervezhetnének, hiszen annyi új sütiző nyílt az utóbbi években, amelyekeket még kevesen ismernek, hívta fel a figyelmet a kezdeményezésre az Origo.

 

Miként lehetséges, hogy hatan nem irigykednek egymásra, nem versenyeznek, ehelyett felhívják egymásra a figyelmet?

Az egyik résztvevő véleménye szerint: „Nem azt hirdetjük, hogy a cukrászdánk miért jó, hanem azt, hogy mi mind ugyanúgy szeretjük a minőségi édességet, olyat, ami első osztályú alapanyagból készül – ez nagyon fontos…Mindegyik bolt teljesen különböző, más stílusú, és mást képvisel.”

Egy másik résztvevő azt mondja, „A program célja, hogy legyünk együtt, felhívjuk egymásra a figyelmet, megismerjük a másikat. Szerveződik egy találkozó is, amin mind a hatan összeülnénk és szakmáznánk…”

A következő szerint „Ez a hat cukrászda annyira különbözik stílusban és irányzatban, hogy nincs konkurencia, a vendég eldönti, melyiket szereti. Az egész világon megélnek a különböző süteményezők egymás mellett… Nem is látjuk egymást élőben, nincs rá idő, hogy egymás munkáit kóstolgassuk, pedig jó lenne az eszmecsere.”

Az egyik kezdeményező állítja: „Az újhullámos jelzővel hirdetik a hat összefogó cukrászdát, kíváncsiak voltunk, pontosan mit jelent ez. Az újhullámos cukrászdában a tulajdonos készíti a süteményeket. Fontos, hogy tudatos és minőségi alapanyag-használat jellemzi”

„Nem a megszokott ízek dominálnak, vagy ha mégis, ott van bennük valami, ami egy hétköznapi helyen nincs – lehet ez új ízkombináció, vagy éppen más forma.”

„A fejlődést követni kell, de a hagyományt nem szabad megtagadni,

A lényeg persze a minőségi alapanyag: kezdettől fogva ehhez ragaszkodunk. Sokszor előfordul, hogy bejön egy vendég, drágállja a süteményt, majd miután belekóstolt, azt mondja, hogy ilyen csokoládéízt nem érzett még soha.”

A szakmai és vállalkozói ötleteket egyaránt felvonultató kezdeményezés részleteiről   itt olvashat.


Bízom benned, mert hiszek magamban!

2016-02-06
Ha a piac élénkítése a tét, versengés helyett nem új keletű a szakmabeliek összefogása.

Ha a piac élénkítése a tét, versengés helyett nem új keletű a szakmabeliek összefogása.Nincs új a nap alatt. Nyilván. De érdemes újraértelmezni, ami korábban vagy máshol jól működik/működött. Beválhat Önöknél is…!

Ha kíváncsi egy jó példára, keresse fel ezt az oldalunkat!


A vendéglátás jövője a klasszikus vendéglátásra épül

2016-02-09
Leginkább az alázatos és világra nyitott szakemberek hiányoznak a vendéglátásból, értenek egyet a most legismertebb sikeresek.

Leginkább az alázatos és világra nyitott szakemberek hiányoznak a vendéglátásból, értenek egyet a most legismertebb sikeresek.

Ám a profi vendéglátóegység koncepcióval rendelkezik, és nem nélkülözheti a klasszikus szakmai alapokat, illetve a minőségi hazai alapanyagokat sem…

A hazai éttermi kultúra jobbítását

az alapoknál kell elkezdeni…

„Számos területen fejlődött a magyar vendéglátás, azonban képzett munkaerőnek jelentősen híján vagyunk, mondta egy gasztronómiai rendezvényen  Gerendai Károly, a Sziget fesztivállal ismertté vált üzletember. Hazánk első Michelin csillagos étterme is az ő nevéhez fűződik, emlékeztet az Origo. 

Kiváló alapanyagok, modern technológiák

Gerendai így fogalmaz: „(…) az elmúlt években az alapanyagoktól elkezdve, a modern technológiák elsajátításán át a fogyasztók érdeklődéséig, a gasztronómia szinte minden ágában tudtunk fejlődni. Igazán látványos a hazai borok, pálinkák és kézműves sörök iránti kereslet növekedése is”, mondta, majd a magyar vendéglátás gyengepontjára is rámutatott:

Magas szintű képzés

„Egyértelműen le vagyunk maradva a szakmai képzés színvonalában.

Jelenleg a legnagyobb probléma a megfelelő szaktudású, mentalitású és nyelvet beszélő munkaerő megtalálása. Sajnos sokan mennek külföldre a legtehetségesebbek közül.”

A dicső múlt

A klasszikus vendéglátás újjáélesztésében rejlik a jövő, állítja Kovács Kristóf, a Déryné Bisztró tulajdonosa.

„Izgalmas feladat visszakanyarodni a magyar vendéglátás aranykorához. A legendás pesti kávéházak, dekadens mulatók és buja budai kisvendéglők hangulata mindig is utánozhatatlan volt.

Szerintem érdemes meríteni ebből a múltbéli profizmusból és a modern viszonyok közé átültetni. Én ebben látom az igazi innovációt”

Kovács, Gerendaihoz hasonlóan, leginkább az alázatos és világra nyitott szakembereket hiányolja.

Gyakorlat, koncepció és lelkesedés

Zsidai Roy – Pro Turismo díjas, aki többek között a Baltazár, Pierrot Spíler éttermek tulajdonosa – egyetértett kollégáival és a szakmai képzés fejlesztését szorgalmazza.

„Úgy gondolom, a szakácsképzést mindenképpen rendbe kell tenni. Gyakorlatilag a mai oktatás a vezető éttermekben zajlik, ami nem ideális állapot, hiszen a szakma számos fontos elemét egy konyha nem taníthatja meg.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a hazai alapanyagok minősége jobb legyen, hiszen közös érdekünk, hogy kevesebbet kelljen külföldről importálni.

Úgy látom, már elkezdődött a javulás, például a zöldségek terén, viszont egészen alapvető termékek esetében is rengeteg az elmaradás”

Zsidai szerint fontos, hogy a minőség és a profizmus alapvető legyen a hazai vendéglátásban, hogy csak a koncepcióval rendelkező és lelkes munkatársakkal dolgozó éttermek maradhassanak versenyben.

Profi vendéglátás – a jövő a régmúlttal kezdődik

2016-02-09
A vendéglátás jövője a klasszikus vendéglátásra épül, a szakmát igazán tudó munkaerővel, minőségi hazai alapanyagokkal…

Véleményt mondtak, akikre egy ideje nagyobb fény vetül.

Meglátásaikat ezen az oldalunkon olvashatja, és elmélázhat: Ön mióta mondja már ugyanezeket!

(Örömmel töltene el bennünket, ha a legdivatosabb médiáknak végre volna kedvük-erejük-lehetőségük arra, hogy megismertessék a közvéleménnyel más szakmai kiválóságok nézeteit is – akik sok éve a minőség és az elkötelezettség szellemében viszik vendéglátó vállalkozásaikat.

Ők azok, akik nincsenek nap mint nap reflektorfényben, mi több, vidéki kis- és nagyvárosokban, vendéglátói múltjukról méltán elhíresült falvakban tevékenykednek…

Ők azok, akik szakmai és vállalkozói múltjuk kezdetétől elkötelezetten kiállnak a nívó és a tradíció mellett.

Ők azok, akiket a többség inkább maguk közül valóknak érez, és ezért – ami az ügy szempontjából a legfontosabb (!) – hitelesnek és követésre méltónak tart. 

Mert vannak ilyenek… – a Szerk.)

VESZPRÉM megye – Bővült a KISOSZ-szolgáltatások köre

2016-02-10
Különféle kedvezményekkel, megbízóik idejéhez, elfoglaltságához igazodva ajánlja legújabb tevékenységeit a megyei tagegyesület.

Különféle kedvezményekkel, megbízóik idejéhez, elfoglaltságához igazodva ajánlja legújabb tevékenységeit a megyei tagegyesület.

A hagyományos érdekképviseleti, szakmai és képzési tevékenységeken túl az alábbi szolgáltatásokkal áll a vállalkozók rendelkezésére:

A teljes körű könyvelés mellett vállalnak:
• számviteli,- és ügyviteli szolgáltatást,
• adótanácsadást,
• riporting, statisztika készítését
• szabályzatok készítését
• bér, bérszámfejtés, TB kifizető helyi szolgáltatásokat
• teljes körű munkaügyi adminisztrációt
• cafeteria ügyintézést
• cégalapítással kapcsolatos teljes körű ügyintézést – ügyvédi háttérrel
• a vállalkozások teljes körű kiszolgálását vállalják az alapítástól kezdve
• az Ön tevékenységéhez köthető pályázatokat figyelik és a lehetőségekről e-mailben tájékoztatjuk
• e-mailes előrejelzést küldenek a fizetendő adók- és járulékok határidejéről
• az év eleji jogszabályváltozásokról tájékoztatót küldenek
• igény esetén a könyvelési anyagokért házhoz mennek…

További információk, a szolgáltatások megrendelése és kapcsolatfelvétel itt.


Szakértelemmel, kedvezményekkel, akár helyben

2016-02-10
A vállalkozásvezetéshez kapcsolódó legújabb szolgáltatásaival akár „házhoz is mennek” a KISOSZ Veszprém megyei tagegyesületének szakértői.

A vállalkozásvezetéshez kapcsolódó legújabb szolgáltatásaival akár „házhoz is mennek” a KISOSZ Veszprém megyei tagegyesületének szakértői.
További részletekért keresse ezt az oldalunkat!


Engedély nélkül küldött hírlevél: bírság lehet a vége!

2016-02-11
Ön is rendszeresen internetes hírlevelekkel értesíti/bombázza törzsvásárlóit/-vendégeit, üzletfeleit? Tudja, mire érdemes ügyelni, nehogy milliós bírság legyen a vége? Mutatjuk…

Ön is rendszeresen internetes hírlevelekkel értesíti/bombázza törzsvásárlóit/-vendégeit, üzletfeleit? Tudja, mire érdemes ügyelni, nehogy milliós bírság legyen a vége? Mutatjuk…

Akár termékei/szolgáltatásai engedély nélküli reklámozásának is minősülhetnek e-mailjei, hírlevelei, amennyiben figyelmen kívül hagyja az E-kereskedelemről szóló törvény és a Reklámtörvény vonatkozó szabályait, hívja fel a figyelmet az uztletresz.hu szakértője.

Internetes direktmarketingnek (eDM) minősülhet, ha már a vállalkozás feltünteti a nevét, a tevékenységét, az e-mail pedig tartalma szerint a cég profilját adó termék vagy szolgáltatás népszerűsítése, ismertségének növelése, a vásárlás ösztönzése.

A szakértő szerint az e-mailek, e-brosúrák, bemutatkozó anyagok, képek, promóciókról, kiárusításról, játékokról, nyereményjátékokról, ajándékról, kedvezményekről, kuponokról, valamint új termékekről és szolgáltatásokról szóló e-hírlevelek, elektronikus megkeresések mind-mind eDM-nek tekinthetők. Olyannyira, hogy ha a levél engedélyt kér minderre, már az is az eDM kategóriája alá esik, szól a figyelmeztetés.

Ilyen a nem büntethető eDM

Minden további nélkül küldhet..

- rendszerüzeneteket rendszerhibákkal, üzemzavarral, hibaelhárítással kapcsolatban;

- információkat a rendszer használatáról vagy a szolgáltatásokról, ha azok nem jelenítik meg a társaság logóját,

- illetve ha semmiféle utalást nem tartalmaznak a társaság által kínált szolgáltatásokra – hivatkozik internetjogi szakértőjére a hírportál.

Az is biztonságos, ha az e-mailben nem szerepel személyes információ, ha tehát a címben az @ jel előtt olyan általános szó áll, mint

- admin,

- info,

- central,

- office, javasolja a szakértő.

Beleegyezés – kell!

A magyar jog csak az opt-in eDM-et fogadja el szabályosként – míg a nemzetközi gyakorlat úgynvezett opt-in, opt-out és soft opt-in lehetőséget ismer el.

Tehát eDM-et az kaphat, aki előzetes beleegyezését adta hozzá, azaz kipipálta a vonatkozó négyzetet a honlapon vagy az alkalmazásban.

A direkt marketingelő cégnek minden esetben lehetővé kell tennie a címzettnek, hogy bármikor leiratkozhasson.

A hírlevél küldés alapfeltételei

Kötelező megjelölni, hogy a levél elektronikus hirdetés vagy kereskedelmi kommunikáció.

Az eDM feladója pedig csakis a cég hivatalos neve lehet.

Ha egy kft.-nek webáruháza van, az nem küldhet hírlevelet vagy marketing anyagot, csak a társaság.

Továbbá, egyszerű hozzáférést kell biztosítani az ügyfél részére a hirdetésben szereplő kedvezmények, díjak, ajándékok, promóciós versenyekre való felhívások, játékok, nyereményjátékok feltételeihez, ami lehet például egy, a hírlevélben elhelyezett, közvetlenül a szabályzatra mutató link is.

Miért büntethet a hatóság?

Az eDM-ező cég pénzbüntetésre számíthat, amennyiben

- a hozzájáruló checkboxot előre kipipálták,

- a hozzájáruló nyilatkozat nem önkéntes beleegyezésen alapult,

- a hozzájáruló nyilatkozat megadása nem kellően részletes tájékoztatást követően történt, vagyis, ha nem volt olyan adatvédelmi szabályzat, amely részletesen tartalmazta volna az eDM küldés adatkezelési szabályait, amely az egyik leggyakoribb oka a NAIH bírságok kiszabásának,

- a hozzájárulás megadása nem lehet a szolgáltatásra, honlapon vagy a mobilapplikációban való regisztráció, azok használatának, vagy a meghirdetett játékban, promócióban történő részvétel előfeltétele,

- nem küldhető eDM annak, aki ahhoz nem járult hozzá, és annak sem, aki a hozzájárulását visszavonta,

- a hírlevélről való leiratkozás nem lehet a szolgáltatásból, honlap használatból, mobilapplikációból, játékból, promócióból való kizárás oka,

hírlevélről való leiratkozás bonyolulttá vagy indokolatlanul lassúvá tétele, mint például kizárólag tértivevényes, papír alapú levél útján vagy csak személyes bejelentéssel).

Bírságtétel – húszmillió is lehet

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (NAIH) feketelistát állított össze azokról a kifejezett eDM tevékenységekről, amelyeket tipikusan törvénybe ütközőnek minősít, és amelyekért 2015. október 1-je óta jogában áll valamennyi olyan céget akár 20 millió forintra is megbírságolni, amely nem tartja be a fenti játékszabályokat, figyelmeztet a hírportál szakértője.

Hírlevelezzen, de körültekintéssel!

2016-02-11
Ön is rendszeresen internetes hírlevelekkel értesíti/bombázza törzsvásárlóit/-vendégeit, üzletfeleit? Tudja, mire érdemes ügyelni, nehogy bírság legyen a vége?

Ön is rendszeresen internetes hírlevelekkel értesíti/bombázza törzsvásárlóit/-vendégeit, üzletfeleit? Tudja, mire érdemes ügyelni, nehogy bírság legyen a vége?Ha úgy érzi, nincs mindennel tisztában, ezen az oldalunkon tájékozódhat…


Egyszerűen adó

2016-02-12
A könyvelők is igyekeznek rábírni a kormányt a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére, az adószabályok egyszerűsítésére, érthetőbbé tételére.

A könyvelők is igyekeznek rábírni a kormányt a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére, az adószabályok egyszerűsítésére, érthetőbbé tételére.

Az érdekképviseleteken kívül már a vállalkozásokat kiszolgáló szakmai közösség is változtatást sürget.

A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete azt írja honlapján, hogy egy 29 pontból álló javaslatot juttatott el a nemzetgazdasági tárcához, amely „… több különböző súlyú, különböző területet érintő elemet tartalmaz. 

Köztük könnyen teljesíthető, inkább az egyértelműséget, könnyebb érthetőséget megteremtő nyelvi jellegű javaslatok, de a nagyon jelentős, az adórendszer egészét érintő átfogó felvetések is, mert az adóadminisztráció jelentős csökkentésének előfeltétele magának az adórendszernek az egyszerűsítése lenne.

A legnagyobb csoportot az adóadminisztrációt csökkentő javaslatok teszik ki.

Ezek egyszerűbbé tennék a vállalkozások és a számvitellel, adótanácsadással foglalkozó szolgáltatók életét, ésszerűsítenék a bürokratikus terhelést, valamint költségcsökkentést eredményeznének a vállalkozói oldalon, de nem járnának bevételkieséssel a költségvetés számára (…)

A könyvelő-szakmai részleteket felvonultató 29 pontos javaslatcsomag elemei közül néhány: Az adónemek számának csökkentése, Adózási módok csökkentése, Bevallások adattartalmának csökkentése, Végzettség, szakképzettség bejelentése, Számlázás egyszerűsítése, Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége, A munkavállalói tájékoztató megszüntetése, Igazolásokkal kapcsolatos jogszabályok pontosítása, Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos egyszerűsítés, Helyi iparűzési adó, Kamarai nyilvántartás és kamarai hozzájárulás eltörlése.

Az uzletresz.hu úgy tudja, hogy a tárca – tájékoztatása szerint – április 30-ig elkészíti és benyújtja a kormánynak az adózás rendjéről szóló új törvénytervezetet.

„Zöldítésekkel” díjat és ismertséget szerezhet cégének

2016-02-16
Környezettudatos kkv-k nevezhetnek – turizmus, szálloda- és vendéglátóipar kategóriában a Greennovációs Nagydíjra. További jutalom: médianyilvánosság…

Környezettudatos kkv-k nevezhetnek – turizmus, szálloda- és vendéglátóipar kategóriában a Greennovációs Nagydíjra. További jutalom: médianyilvánosság…

A 2015 során megvalósult, lezárult vagy éppen folyamatban lévő környezetvédő, környezetkímélő és fenntartható beruházásokkal, fejlesztésekkel, koncepciókkal nevezhetnek a turizmus, szálloda- és vendéglátóipari ágazatban tevékenykedő legkisebb vállalkozások is.

A meghosszabbított nevezési határidő: 2016. február 26.

Reklámnak sem utolsó

A pályázat kiírói vállalják, hogy a nagydíj odaítélése mellett a legjobb példákat a lehető legszélesebb körben nyilvánossá teszik.

Pályázati lapok és nevezési feltételek, illetve a további tudnivalók innen elérhetők.

Eladományozzák, ami nem maradhat a helyén!

2016-02-15
Van, ahol az élelmiszerboltok nem dobhatják ki azokat a termékeket, amelyek a szavatossági idő végéhez közelítenek, hanem jótékonysági szervezeteknek kell adniuk.

Van, ahol az élelmiszerboltok nem dobhatják ki azokat a termékeket, amelyek a szavatossági idő végéhez közelítenek, hanem jótékonysági szervezeteknek kell adniuk.

Franciaországban.

Ezt a határozatot az ottani szenátus nemrégiben az ételpazarlások ellen szavazta meg egyhangúlag, írta meg a globalcitizen.org-ra hivaztkozva a portfolio.hu.

A szakemberek kiszámolták, ha ennek köszönhetően csak 15 százalékkal nő az adományozott ételek mennyisége, az is éves szinten 10 millióval több étkezést jelentene.

Minden évben 1,3 milliárd tonnányi élelmiszert dobunk ki, miközben sokan éheznek. Franciaországban főként a háztartások a felelősek az ételpazarlásért, de az élelmiszerüzletek is jelentős szerepet vállalnak benne, 11 százaléknyit.

Franciaországban mintegy 100 ezer tonnányi élelmiszert ajánlanak fel éves szinten adományként – ennek 35 százalékát a kis és nagy üzletekből.

Adomány lesz, ami a végét járja

2016-02-15
Van, ahol az élelmiszerboltok nem dobhatják ki azokat a termékeket, amelyek a szavatossági idő végéhez közelítenek, hanem jótékonysági szervezeteknek kell adniuk.

Van, ahol az élelmiszerboltok nem dobhatják ki azokat a termékeket, amelyek a szavatossági idő végéhez közelítenek, hanem jótékonysági szervezeteknek kell adniuk.
A részleteket ezen az oldalunkon találja.


Marketing vagy trükk? Nézőpont kérdése…

2016-02-18
Van néhány vásárlói szokás, amelyeket az emberek alaptermészete befolyásol. És bárhogy is nevezzük, növelik a forgalmat...

Van néhány vásárlói szokás, amelyeket az emberek alaptermészete befolyásol. És bárhogy is nevezzük, növelik a forgalmat...

Mi szimplán „vásárlási/vásárlói pszichológiának” mondanánk azt a néhány alapvetést, amelyek az emberek személyiségjegyeire épülnek, bár ezeket a penzcentrum.hu kereskedelmi bűvésztrükköknek minősít.

Nézőpont és elnevezés kérdése: mi a kereskedelmi marketingfogások kifejezésre apellálnánk…

Inkább a kettőt, olcsóbban, egyszerre

Ha a vevő két ajánlatot lát maga előtt két eltérő (de egymást helyettesítő) termékről, akkor valószínűleg az olcsóbbat fogja választani.

Ha viszont a két terméket együtt teszik számára elérhetővé – valamivel olcsóbban, mintha külön vásárolnák meg őket –, akkor a többségnek a kombinált ajánlat lesz a legvonzóbb.

A kevés a kurrens

Sokkal vonzóbbnak tűnhet valamit megvásárolni – ha abból már csak kevés van.

Ez a meglátás egyébként egy svédasztalos étkezésnél is felmérhető: ha az emberek két ugyanolyan étel közül választhatnak, akkor abból a tálból szednek inkább, amelyikben kevesebb van.

Persze, ki ne találkozott volna már azzal a szlogennel, hogy: Már csak alig néhány maradt hátra...

Ami már megvan, maradjon is meg

Vajon, miért érheti meg a cégeknek ingyenes kipróbálási időszakot adni az új felhasználóknak/fogyasztóknak/vásárlóknak/vendégeknek?

Pedig sokat profitálnak ebből, aminek a magyarázata az, hogy az emberek sokkal nagyobb eséllyel vásárolnak, ha úgy érzik, hogy hátrányuk származik abból, ha nem vesznek meg valamit, mintha csak egyszerűen egy kedvező ajánlatot kapnak.

Az ingyenes felhasználási időszak után pedig sokan attól tartanak, hogy elvesztik az eddig használt szolgáltatást, így inkább nem mondanak le róla…(például egy előfizetést.)

Szívességek

Ha valaki valami jót tesz velünk, akkor nagyobb az esélye, hogy viszonozzuk azt.

Emiatt az éttermek a számla mellé gyakran kisebb ajándékot adnak, ennek köszönhetően ugyanis a vendégek nagyobb borravalót adnak a pincéreknek. A felmérések szerint ráadásul a borravaló több mint ötödével nagyobb, mintha nem kedveskedne aprósággal vagy valami szívességgel az étterem.

Ugyanazt? Ha jó, miért ne

Sokan hajlamosak arra, hogy azt a döntést hozzák meg, amit a többség, hiszen „ha jó volt a szomszédnak, akkor nekünk is jó lesz”.

Ezzel látszólag a döntés súlyát veszik le a saját vállukról, viszont egyúttal a boltok trükkjeinek is bedőlnek. A termékek kiválasztásán felül a legjobb példa erre a tévés sorozatokban hallható háttérnevetés, ettől úgy érezzük, hogy a műsor, amit nézünk vicces, kommentálja a hírportál.

Ragaszkodás a dolgainkhoz

Az első benyomás a legfontosabb, ez sok élethelyzetre igaz, így a vásárlásra is. Vásárláskor a bolt külsején látható információk adják az első benyomást.

Nem is csoda, hogy leárazáskor hatalmas feliratok fedik a kirakatok többségét, amelyek az akciókra hívják fel a figyelmet.

Ez ugyanis annyira megragad a vásárlókban, hogy akár a nem leárazott darabokról is azt gondolhatják, hogy olcsóbban juthatnak hozzájuk.

Az infó-illúzió

Ennek lényege, hogy ha látunk valami számunkra érdekes dolgot, akkor az agyunk fogékony lesz arra, hogy „mindenhol” azt lássa.

Ezt persze a boltok is kihasználják, ezért aztán ne lepődjünk meg azon, figyelmeztet a portál, hogy az üzlet bejáratánál hatalmas kupacban látunk egy bizonyos csokoládét vagy valamilyen egyéb terméket, ezzel ugyanis pontosan ennek megvásárlására akarnak rávenni minket.

Szájról-szájra

Az érdekes történetek jobban megmaradnak a fejünkben, mint a számok, emiatt pedig hajlamosak vagyunk érzelmi döntést hozni a vásárlásoknál, idézi a lap.

Ha figyelmesen megnézzük a reklámokat, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb hirdetésben valamilyen rövid történetet mesélnek el, ezzel ösztönözve minket, hogy a bevásárlásnál visszaemlékezzünk a termékre.

Mi van a háttérben? Leginkább az kell

Jól ismert pszichológiai trükk, hogy amennyiben valamilyen témát tolunk az emberek orra alá, akkor az agyuk az ehhez kapcsolódó témakörben kezd el gondolkodni.

Ha például a webáruházban, ahol nézelődünk a háttérben háziállatok láthatók, akkor inkább a kedvenceinkre költünk, ha viszont szívecskék és szerelmes párok láthatók a háttérben, akkor a szerelmünknek veszünk valamilyen apróságot.

Ez persze az áruházak díszítésénél is működik, a húsvéti dekoráció hatására ugyanis sokkal nagyobb az esély, hogy csokinyuszi is landolni fog a bevásárló kosárban – idézi a megcáfolhatatlan tényeket a pénzügyi portál.

Fogyasztás – inkább lélekből jön

2016-02-18
Van néhány vásárlói szokás, amelyeket az emberek alaptermészete befolyásol. Marketing vagy trükk? Nézőpont kérdése…

Van néhány vásárlói szokás, amelyeket az emberek alaptermészete befolyásol. Marketing vagy trükk? Nézőpont kérdése…Bárhogy is nevezzük, amiket a következő oldalunkon olvashat, bizonyítottan növelik a forgalmat.


KITEKINTŐ – Krumplis tészta helyett?

2016-02-22
Nemrég zárult az idei „Tradicionális ételek a modern közétkeztetésben” elnevezéssel meghirdetett „gasztro-kupa”.

Nemrég zárult az idei „Tradicionális ételek a modern közétkeztetésben” elnevezéssel meghirdetett „gasztro-kupa”.

Az V. Országos KözÉtkeztetői Szakácsverseny (OKÉS) célja az volt, hogy bebizonyítsa: a hagyományos ízeknek is helye van az étlapon, csupán a közismert fogások modernizálására, a mai kor követelményeihez igazítására van szükség – tájékoztat az egyik szervező, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). (A további szervezők voltak: az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (ÉTREND) és a Közétkeztetők, és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV).

Kik nevezhettek?

A versenybe bármely közétkeztetést végző főzőkonyha 2 fős csapata (szakács és segítője) benevezhetett és cégenként akár több csapat is elindulhatott a megmérettetésen.

A 26 indulóból végül 12-en, biatorbágyi, budapesti, hódmezővásárhelyi, kecskeméti, miskolci, nyíregyházai és pécsi csapatok állhattak a tűzhely mögé, hogy bemutassák tudásukat.

Kik zsűriztek?

Többek között Vomberg Frigyes, Gundel János, Wolf András, Bernáth József.

Az eredménye(se)k – és a művek

I. helyezett: Sodexo B, Miskolc (Sodexo Magyarország Kft.)

Előétel

Főétel

Desszert

Harcsafasírt céklapürével, marinált sárgarépával

Kacsamájas-gombás sertésszűz lecsós burgonyával, kelbimbóval

Mogyorókrémes habcsók, naranccsal, gyümölcsmártással


II. helyezettek- holtversenyben:

Junior63, Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.)

Előétel

Főétel

Desszert

Sült paszternák és gesztenye, salátával

Csirkepaprikás puliszkával

Vargabéles Hecsedli lekvárral


PQS Budapest régió, Budapest (PQS International Hungary Kft.)

Előétel

Főétel

Desszert

Zöldborsó krémleves mentás túrógombóccal és baconmorzsával

Csirkecomb vadasan kakukkfüves gerslivel, pikáns zöldségpürével és tejfölhabbal

Keresztmama máglyarakása zöldcitromos joghurttal és bodzás habbal

Hungast Pécs, Pécs (Hungast Mecsek Kft.)

Előétel

Főétel

Desszert

Erdei gombakrém leves vargányás ropogóssal

Sajtos káposztával töltött csirkecombfilé, céklás árpakásával, zöldborsó-püré zöldborsócsírával

Mákos rétes mentás szedermártással

III. helyezett: Junior Harmónia, Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.)

Előétel

Főétel

Desszert

Lestyános csibekrémleves kapros tönkölyös pityókagombóccal

Mozaikos böllérrúd bulgurral töltött szabolcsi káposztával

Diós muffin édesköményes szilvapürével

Menzamenü. Ez lesz(?)

2016-02-22
Nemrég zárult az idei „Tradicionális ételek a modern közétkeztetésben” elnevezéssel meghirdetett „gasztro-kupa”.

Nemrég zárult az idei „Tradicionális ételek a modern közétkeztetésben” elnevezéssel meghirdetett „gasztro-kupa”.Ha vendéglátó szakemberként érdekli, mivel etetik/etetnék az iskolákban, üzemi étkezdékben asztalhoz ülőket azok a közétkeztetők, akik bejutottak a döntőbe, lépjen erre az oldalunkra!


PEST megye – Klub a sikerre vágyóknak

2016-02-19
Vállalkozói Siker Klub elnevezéssel indul egy igen jól hasznosítható programsorozat, amelynek első előadása „Vállalkozásunk rejtett tartalékai” címmel kezdődik kedden.

Vállalkozói Siker Klub elnevezéssel indul egy igen jól hasznosítható programsorozat, amelynek első előadása „Vállalkozásunk rejtett tartalékai” címmel kezdődik kedden.

Szervezőként hívja az érdeklődőket a Pest Megyei Kereskedők, Vendéglátók és Szolgáltatók Szövetsége (KISOSZ) arra a rendezvénysorozatra, ahol egy esztendőn át, havonta egy alkalommal a következő témák kerülnek napirendre:

- Vállalkozásunk rejtett tartalékai

- Működő marketingeszközök

- Üzleti arculat és megjelenés

- Ismerd meg magad és ügyfeleidet

- Hatékony tárgyalás = sikeres üzlet

- Hogyan adjunk el hatékonyan?

- A gondos pénzügyi gazdálkodás alapjai

- Add el/ő magad profi módon

- Napi feladataink üzleti céljaink megvalósítása érdekében

- Legyen több szabadidőnk a jól működő vállalkozásunk mellett

- Mi mozdít meg? Mi visz előre? Hogyan motiváld magad és munkatársaid?

- Hogyan kezeld kintlévőségeidet?

Az előadókról és a programsorozatról további részletekről a  megyei szervezet oldalán talál további információkat.

A siker klubban dől(het) el

2016-02-19
Kedden indul a Vállalkozói Siker Klub elnevezésű vállalkozásfejlesztő, ismeretátadó előadássorozat, amely egy esztendőn át várja az érdeklődőket.

Kedden indul a Vállalkozói Siker Klub elnevezésű vállalkozásfejlesztő, ismeretátadó előadássorozat, amely egy esztendőn át várja az érdeklődőket.


A KISOSZ Pest megyei tagegyesületének szervezésében zajló programról

ezen az oldalunkon tájékozódhat.

RÖVIDEN – Erről szóltak

2016-02-23
A lényegre szorítkozunk: kiemelünk néhány fontos mondatot, amelyek a minap hangzottak el…

A lényegre szorítkozunk: kiemelünk néhány fontos mondatot, amelyek a minap hangzottak el…

Családi vállalkozások – viszik a prímet

„Magyarországon a GDP-nek az 50-60 százalékát, a foglalkoztatottsági szintnek pedig a felét a családi vállalkozások adják..,” emelte ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára egy Nyugat-magyarországi eseményen.

Mint mondta, ők azok, akik hosszú távon gondolkodnak, akik leginkább odafigyelnek a minőségre, hiszen a saját nevüket adják a portékájukhoz.

A családi vállalkozások segítik a gazdaság stabilizálását, élénkítik a vállalkozási szemléletet, és tisztább belső viszonyokkal bírnak, telephelyeikhez pedig jobban ragaszkodnak, jellemezte a családi vállalkozásokat az államtitkár.

Tartalomhoz a forma

„Az adóhivatalnak a jövőben partnerként kell támogatnia a vállalatokat.”

„Konkrétan azért, hogy jobban eligazodjanak az adózás kérdéseiben, hogy minél kisebb adminisztrációs teher nehezedjen rájuk, és hogy minél kisebb időráfordítással tehessenek eleget adókötelezettségeiknek..,” jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos vezetői operatív értekezletén.

Az átalakítás elsősorban nem szervezeti kérdés, sokkal fontosabb a tartalom változása.

Olyan új adóhatóságot alakítanak ki, amely képes arra, hogy tevőlegesen segítse a magyar gazdaság fejlődését.

A hivatal munkatársainak el kell érniük, hogy az adóhatósághoz bizalommal forduljanak az adózók, ahol hathatós segítséget kapnak, és ahol egy-egy ügy intézése kiszámítható ideig tart, mondta a tárcavezető.

Fegyver lesz a pénzügyőrnél behajtásnál

„Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) növeli a végrehajtók számát és gyorsul a hivatal reakcióideje is a tartozások beszedésénél…” – tájékoztatta Molnár Tamás helyettes államtitkár a Magyar Időket az adóvégrehajtás átalakuló rendszeréről.

Ahogy azt a hvg.hu megírta, az interjúban a szervezet végrehajtási ügyekért is felelős szakmai irányítója úgy fogalmazott: meg kell akadályozni, hogy egyesek nevén tíz- és százmilliós tartozások halmozódjanak fel, ez pedig leginkább úgy lehetséges, ha a NAV rögvest megteszi a szükséges lépéseket.

Először minden késedelembe eső adófizetőnek – lehetőleg elektronikus úton – értesítést küldenek, majd ezután nem sokkal megkezdődik az eljárás.

Beszámolt arról is, míg az utóbbi időkben főként a bankoknak küldött átutalási megbízásban, vagyis az inkasszókban bíztak a hivatalnál, ezután egyre többször kopogtatnak majd be az adósokhoz a NAV emberei, miközben az inkasszók száma sem csökken.

Elmondta: kevesebb ember marad az irodában, többen kapják feladatul egyes adósok felkeresését, valamint bekapcsolódnak a teendők elvégzésébe – az egyébként fegyverrel járó – pénzügyőrök is.

Az egyenruhások elejét vehetik annak is, hogy támadás érje az államot megillető összegekért fellépő NAV-osokat.

Molnár Tamás kiemelte: jelenleg több mint nyolcezer olyan jármű fut az utakon, amelyet a hatóság végrehajtás alá vont, de még nem vett el a tulajdonostól. Hasonlóra a jövőben csak akkor kerülhet sor, ha az illető rendszeresen törleszti adótartozását – írta a gazdasági hírportál.

Utánanéznek az uniós projekteknek

Az elmúlt hetekben több mint 400 fejlesztés helyszínén jártak az ellenőrök, de további 1 600 – a benyújtott záró elszámolásokhoz kapcsolódó – záró és 400 utánkövetéses helyszíni ellenőrzés várható.

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2015-ben, mintegy 2 500 európai uniós projekt ( TÁMOP, TIOP) záró helyszíni ellenőrzését folytatta le…,” tájékoztatott dr. Köpeczi-Bócz Tamás, EU fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár.

A záró elszámolások benyújtása utáni (!) helyszíni ellenőrzések célja kettős. Egyfelől, a minisztériumnak látnia kell a benyújtott elszámolások mögötti valós teljesítést, másfelől ki kell szűrnie az esetleges szabálytalanságokat és a tapasztalatokat levonva terveznie és végrehajtania a következő időszak humán fejlesztéseit, hangsúlyozta az államtitkár.

 

CSONGRÁD megye – Aki megfelel: a KISOSZ

2016-02-23
Konzultációval egybekötött nyílt napot szervez tagjainak, de más érdeklődő vállalkozás képviselőjének is a Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesülete.

Konzultációval egybekötött nyílt napot szervez tagjainak, de más érdeklődő vállalkozás képviselőjének is a Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesülete.

Az érdeklődők minden, a vállalkozás működtetésével (vagy akár -indítással), pályázatokkal, jogszabályokkal, stb… kapcsolatos témákban kaphatnak célzott segítséget, további jól hasznosítható útmutatást és a kérdéseikre választ.

A konzultáció időpontja: 2016. március 16. szerda, 9.00-11.00

Helyszíne: Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesülete

6721 Szeged Szilágyi utca 2. fsz.7.

A hely befogadóképessége miatt jelentkezéseket korlátozott számban,

legkésőbb 2016. március 10., 12.00 óráig tud fogadni a szervezet.

Minden jelentkezőt értesítenek!

Ha szeretne csatlakozni a programhoz, egy űrlap kitöltésévet megteheti, amit itt talál.

FONTOS: A nap témáiról és a programról a szervezet oldalán tájékozódhat.

Kérdezze a KISOSZ-t!

2016-02-23
A vállalkozása működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos fontos kérdésekre kaphat szakszerű választ, de segítséget, információkat és útbaigazítást is – hamarosan, Szegeden.

A vállalkozása működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos fontos kérdésekre kaphat szakszerű választ, de segítséget, információkat és útbaigazítást is – hamarosan, Szegeden.


Konzultációval egybekötött nyílt napot szervez tagjainak – de más érdeklődő vállalkozás képviselőjének is a KISOSZ Csongrád megyei tagegyesülete.

A részletekért keresse fel ezt az oldalunkat.


Erzsébet program, SZÉP Kártya – Idén biztosan marad

2016-02-23
A 2016-ra meghirdetett programok, illetve az idén érvényes szabályok változatlanul megmaradnak, a pályázatok lezajlanak, a pénz, illetve a keretek rendelkezésre állnak, jelentette be röviddel ezelőtt a kormányszóvivő.

A 2016-ra meghirdetett programok, illetve az idén érvényes szabályok változatlanul megmaradnak, a pályázatok lezajlanak, a pénz, illetve a keretek rendelkezésre állnak, jelentette be röviddel ezelőtt a kormányszóvivő.

A verdikt

Az Európai Unió Bírósága keddi ítéletében azt mondta ki, hogy nem egyeztethetők össze az uniós joggal a SZÉP Kártya rendszer és az "Erzsébet étkezési utalvány" rendszer egyes elemei, tájékoztat az MTI, illetve a Kormányportál.

Vendéglők, éttermek, szállodák, panziók, kisboltok is elfogadóhelyek

Kovács Zoltán szóvivő kiemelte: az elmúlt években 48 ezer munkaadó és több mint 2 millió felhasználó élt a program adta lehetőségekkel, valamint 58 ezer elfogadóhely jött létre, ennek révén pedig több mint 600 ezren, ezen belül 300 ezer gyermek szociális üdültetését és pihenését tette lehetővé a program.

Közölte még: a kormány holnapi, szerdai ülésén tárgyal a kérdésről, és egy olyan rendszert hoznak létre, amely megfelel az Európai Unió követelményeinek, de legfőképpen tiszteletben tartja, figyelembe veszi a magyar emberek érdekét.

H Í R H Á T T É R 

A program folytatódik, fedezete biztosított

„Az Európai Bíróság a mai napon hozta meg ítéletét a SZÉP Kártyával és Erzsébet-utalványcsalád forgalmazásával kapcsolatos, több éve húzódó kötelezettségszegési eljárásban indított perben.

A bírósági szakaszba került eljárás azért indult el, mert francia multinacionális cégek nehezményezték, hogy Magyarország Kormánya a magyar emberek érdekét szolgáló, európai mércével mérve is egyedülállóan sikeres szociális üdültetési rendszert hozott létre az utalványforgalmazás eredményéből.

Az Erzsébet-utalványok – akár papíralapon, akár kártyán rendelve − továbbra is a béren kívüli juttatás részeként adhatók, ezt a hatályos adójogszabályok biztosítják.

Az Erzsébet-utalványok kibocsátása, elfogadása és beváltása elektronikus kártya formájában is zavartalanul folyik tovább. A 2016-ban kiírt (és a későbbiekben kiírandó) Erzsébet-program pályázatok fedezete– mind az Erzsébet-utalványok forgalmazásának 2015. évi pénzügyi eredményéből, mind költségvetési forrásból – biztosított…”, írja az erzsebetprogram.hu.

Ez a bírósági indoklás

- Más tagállamban letelepedett vállalkozások magyarországi fióktelepei nem bocsáthatnak ki Szép-kártyát.

- A kibocsátó vállalatnak a magyar jog szerint kell létrejönnie, és működnie.

- A Szép-kártya kibocsátóinak minden 35 ezer főnél több lakosú magyarországi településen ügyfelek számára nyitva álló helyiséget kell fenntartaniuk.

- A kibocsátónak magyarországi telephely meglétét írja elő a törvény.

- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány számára e tevékenység tekintetében fenntartott monopólium mind a letelepedés szabadsága, mind a szolgáltatásnyújtás szabadsága megsértésének minősül, tudta meg az Origo.


Válságszagot hoz a szél!?

2016-02-25
Nem kizárt, hogy a jövőben megint szüksége lesz vállalkozásának a legutóbb is bevált (vagy egészen új?) „talpon maradós” módszerekre – mert megint lassul a globális kereskedelem.

Nem kizárt, hogy a jövőben megint szüksége lesz vállalkozásának a legutóbb is bevált (vagy egészen új?) „talpon maradós” módszerekre – mert megint lassul a globális kereskedelem.

Máris mutatjuk, hogy a nemzetközi gazdasági elemzők miért gondolják úgy, hogy jobb félni, mint megijedni!

Több meghatározó és riasztó adat jelzi, hogy a legutóbbi válság óta még egyszer sem volt ilyen aggasztó helyzetben a világkereskedelem, írja a Business Insider –re hivatkozva az invesztor.hu

A végén csattan…

„Az egyik kiemelt mutató, amely tragikusan teljesít, az úgy nevezett Baltic Dry Index, amely azt méri, hogy mekkora költséggel jár az olyan „száraz” nyersanyagokszállítása, mint a gabona vagy az acél.

Az index novemberben először esett 500 pont alá, és azt követően is egyre csúszik lefelé.

A helyzet súlyát mutatja, hogy 2015 augusztusában a mutató még 1222 ponton állt, és a 2013 végi 2330-as csúcspontja óta immáron 84 százalékot esett.

Az indexet egyébként gyakran tekintik mérvadónak a világgazdaság egészére nézve is, valamint arra, hogyan teljesít a globális kereskedelem.

Minél alacsonyabb az index, annál inkább lassul a kereskedelem.

Ezzel együtt a Deutsche Bank elemzői azt hangsúlyozták, hogy immáron több teherszállító hajót selejteznek le, mint amennyit építenek.

A banknál az alábbi tényezőkre hívták fel a figyelmet:

A „száraz” nyersanyagok szállítmányozási kapacitása közel nettó 1 millió tonnával zsugorodott az elmúlt héten, ahogy a szállítások üteme lelassult, a leselejtezések száma azonban továbbra is emelkedik.

– A múlt héten 16 hajót adtak el leselejtezésre, ami összesen 1,6 millió tonnát jelent. Ez pedig bőven meghaladta a 9 új leszállítást.

Kiemelkedik a sorból, hogy az elmúlt héten a beépített kapacitás leselejtezésének évesített üteme elérte a 11 százalékot, ami majdnem a duplája az 1968-ban mért, mindenkori csúcsnak számító 6,3 százaléknak.

Idén eddig a leselejtezések 80 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi azonos időszak szintjét.

Mi szóltunk…!

Mindez pedig azért különösen rossz hír, mert arra utal, hogy a hajótulajdonosok a távolabbi jövőre nézve is úgy látják, hogy gyenge marad a teherszállítás piaca, márpedig ők azok, akik általában igen jó előrejelzői a globális kereskedelemnek.”, idézi a szakportál.

Már megint? Na ne!

2016-02-25
Nem kizárt, hogy a jövőben megint szüksége lesz vállalkozásának a legutóbb is bevált (vagy egészen új?) „talpon maradós” módszerekre – mert megint lassul a globális kereskedelem.

Nem kizárt, hogy a jövőben megint szüksége lesz vállalkozásának a legutóbb is bevált (vagy egészen új?) „talpon maradós” módszerekre – mert megint lassul a globális kereskedelem.
Ha kíváncsi a nemzetközi elemzők véleményére, lapozzon ide.


Balaton-közeli tervek – szezonban, szezonon kívül

2016-02-26
Gasztro-összefogások, magánkezdeményezések, mega-terv, amelyek a Balaton-környékének népszerűsítését, arculatának egységesítését, illetve – remények szerint – a vendéglátásban, turizmusban tevékenykedő vállalkozások összefogását, előrejutását (is) sejtetheti.

Gasztro-összefogások, magánkezdeményezések, mega-terv, amelyek a Balaton-környékének népszerűsítését, arculatának egységesítését, illetve – remények szerint – a vendéglátásban, turizmusban tevékenykedő vállalkozások összefogását, előrejutását (is) sejtetheti.

Borkeresztelőt rebesgetnek

Már régóta gondolkoznak az olaszrizling nevének megváltoztatásán, tudta meg a Lánchídrádió.

Mindössze 10 percnyi rádióbejátszás meghallgatását javasoljuk, amelyből megtudhatja, Söptei Zsolt borász szerint nem olyan rossz elképzelés a magyar borok kategorizálása, mert a jó, megjegyezhető és a nedűt kívánatossá tevő egyedi név csak javíthat a magyar borok elismertségén.

A csopaki borászok már összedugták a fejüket, de még nem készült olyan terv, amelyet minden érdekelt fél elfogadott volna – tette hozzá a szakember, akivel Mészáros József beszélgetett.

Idekattintva eléri a hanganyagot. (Számítógépén a hangszórót kapcsolja be!)


„Szerethető látvány” lenne

„Sok ezer szállásadónak, több nagy szálláshelynek biztosítana forgalmat, bevételi lehetőséget” egy megaberuházás-terv…

110 hektáros, speciális fóliaszerkezettel fedett vizes szórakoztató centrum megépítését tervezi az ötletgazda, amit a vörösberényi Balaton-part mellé akar megépíteni, és szerinte a végeredmény „szerethető látvány” lenne. A világ legnagyobb fedett víziparkját az Almádi és Fűzfő közötti lankára tervezik, tudta meg a balatontipp.hu.

Fotó: balatontipp.hu

A beruházásra kiszemelt terület sárga színnel jelölve – a kép az almádi Óvári messzelátóból készült. 

A merész vállalkozó a projekt költségeit mintegy 700 milliárd (!) forintra saccolja. Tervei szerint a tulajdonrész 30 százalékát az államnak kellene felvállalnia, de további befektetőkre is szükség van.

A hírportál oldalára kattintva megismerheti az elképzelés részleteit.


Szezon(ok) előtt – álmok/realitások?

2016-02-26
Gasztro-összefogások, magánkezdeményezések, mega-terv…

Gasztro-összefogások, magánkezdeményezések, mega-terv…


Néhány újdonság, amelyek a Balaton-környékének népszerűsítését, arculatának egységesítését, illetve – remények szerint – a vendéglátásban, turizmusban tevékenykedő vállalkozások összefogását, előrejutását (is!) sejtetheti.


Ha érdeklik a részletek, ezen az oldalunkon megtalálja.


Étel-, italautomaták – tovább online kasszával

2016-02-29
Az online pénztárgépek rendszerét idén kiterjesztik. 30–50 ezer új kassza beállításával számolnak.

Az online pénztárgépek rendszerét idén kiterjesztik. 30–50 ezer új kassza beállításával számolnak.

A tervezet konkrétumaként az étel- és italautomatákat nevezte meg  Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese egy múlt csütörtöki konferencián, de arról nem beszélt, mikortól kötnék be a szerkezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), tudta meg az mno.hu.

Pénztárgépek – további bekötések várhatók

A Világgazdaság információi szerint a kormány két lépcsőben rendelné el a pénztárgépek további bevezetését.

Az első körbe – szeptemberi bevezetéssel, egy hónapos próbaidővel és októberi élesedéssel – azok a szolgáltatók tartoznának, akik a ma szabványos online gépeket is használni tudnák.

A második határidő azokra vonatkozna, amelyeknél fejlesztésre van szükség, ehhez a körhöz tartoznak például a taxisok. Korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy többek között az ügyvédeknél és a sportpályáknál is bevezethetik az e-kasszák használatát.

Rajtuk kívül a kozmetikusok, a masszőrök, a pénzváltók és a taxisok szerepeltek még a szolgáltatói listán.

Csak árusít vagy termel is?

2016-02-27
Meg fogják különböztetni az őstermelőt a piacon árut kínálóktól. Lesznek, akik nem vállalják a szigorúbb ellenőrzést…

Meg fogják különböztetni az őstermelőt a piacon árut kínálóktól. Lesznek, akik nem vállalják a szigorúbb ellenőrzést…

Az őstermelők új, kártya alapú igazolványt kapnak, amelynek számát fel kell tüntetniük terményeik értékesítésénél is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mobilapplikációt fejleszt ki arra, hogy kiszűrjék az ügyeskedőket, vagyis azokat, akik olyan terméket értékesítenek, amelyet nem maguk termeltek meg, tudatta a HírTv.

Az a cél, hogy megpróbálják tisztítani a rendszert. Mint ismeretes, az őstermelői igazolványokat csak személyesen lehet kiváltani, vagy komoly jogi háttérrel rendelkező meghatalmazással. Az őstermelőknél – kamarai közreműködéssel – továbbra is díjmentesen.

Eddig mintegy százezren keresték fel eddig a falugazdászokat, és még 80 ezer őstermelőt várnak. Az őstermelők március 20-ig újíthatják meg igazolványaikat.

Az agrárkamara úgy számol, hogy lesznek, akik nem vállalják a szigorúbb ellenőrzést.