2017-04
KERESKEDELMI ÉLET

Áfa – tölcsérben és üvegkehelyben

2017-04-12
Fagylalt helyben fogyasztva vagy elvitelre: más az áfa?

Fagylalt helyben fogyasztva vagy elvitelre: más az áfa?

Más. Ezért már a szezon elején érdemes tisztában lenni azzal, hogy mennyi adót lehet felszámolni az asztalnál, kehelyben felkínált, illetve a tölcsérben vagy a dobozban elvitelre kimért nyalánkságért.

Új kitétel január óta!

Emlékeztetőül: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 82.paragrafusának(3) bekezdése alapján (A törvényt itt éri el.) az áfatörvény 3/A számú mellékletében felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. (A mellékletet alul mutatjuk! – a szerk.)

Az áfatörvény 3/A számú mellékletének szolgáltatásokra vonatkozó II. része – s ebből következően a 18 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatások köre – 2017. január 1-jével egy új, 4. ponttal egészült ki, mely a következőket tartalmazza: Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)

Milyen feltételek esetén 18 százalékos az adómérték?

A következő feltételeknek kell együttesen fennállnia, tájékoztat az adozona.hu szakértője, dr. Bartha László adójogi szakjogász.

1.az áfatörvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,

2. ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,
3.a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.

Mikor NEM kedvezményes az áfa?

A feltételek konjuktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes áfakulcs nem alkalmazható. Esetében indokolt tehát megvizsgálni, hogy a fenti feltételek fennállnak-e,különös tekintettel az első két feltételre:

1)

Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek.

Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban. A vendéglátó-ipari szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyújtása. Nem tekintendő éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás. Így esetében is ha az étel értékesítését nem kíséri más szolgáltatás, úgy az nem minősül szolgáltatásnak, és a kedvezményes adókulcs nem alkalmazható.

Tehát:

amennyiben a fagylaltot a vevő nem helyben fogyasztásra vásárolja, úgy az termékértékesítésnek minősül, és ebben az esetben a kedvezményes adókulcs nem alkalmazható.

2)

Az 56.10. TEÁOR 08 kód magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a készételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják.

Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:

– az étterem
–az önkiszolgáló étterem
– a gyorsétterem
– a pizzaszállító
–az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely
–a fagylaltos kocsi
– a mozgó élelmiszer-szállító
–az ételkészítő piaci bódé
– a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

– az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül ,
–a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés),


Az 56.10. megfelelője a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint az 55.30 kódcsoport.

Az SZJ 55.30.1 Éttermi szolgáltatások körébe a következők tartoznak:
"55.30.11 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás

Idetartozik: az ételek és italok elkészítése és pincér általi felszolgálása olyan éttermek, kávéházak és hasonló étkezőhelyek által, amelyek asztalnál (pultnál, vagy bárpultnál) ülő egyéni vendégek számára történő felszolgálással teljes szolgáltatást nyújtanak szórakoztató műsorral vagy anélkül.

Nem ide tartozik: az ital étel nélküli felszolgálása (55.40.10).

A „nem ide tartozik az ital étel nélküli felszolgálása” megjegyzés azt jelenti, hogy ha a vendég olyan vendéglátó-ipari egységben fogyaszt, ami nem rendelkezik melegkonyhával, akkor a szolgáltatás az SZJ 55.40.10 tételébe tartozik, így arra a kedvezményes adómérték nem alkalmazható.

Megjegyzendő: nem tartozik a kedvezményes adókulcs alá az 55.40.szerinti szolgáltatás:

Az SZJ 55.40.10 „Bárok, hasonló vendéglátás” elsősorban azoknak a vendéglátó egységeknek a szolgáltatása, amelyeknek főtevékenysége SZJ 55.40 „Bárok, hasonló vendéglátás”.

Például: bár, diszkó, kocsma, italbolt, söröző (nem melegkonyhás), borozó (nem melegkonyhás), teázó, kávézó (nem melegkonyhás).

A „ nem melegkonyhás” kitétel azt jelenti, hogy nincs helyben ételkészítés, azonban nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából készített finom pékáru, pogácsa, szendvics, stb.) értékesíthető.

Amennyiben azonban melegkonyhával rendelkező étteremben fogyasztanak étkezés nélkül helyben készített nem alkoholtartalmú italt (például csak kávét vagy helyben, frissen csavart narancslét), az tartozhat a kedvezményes adómérték alá.

*

3/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez 552

A 82. § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások
I.553rész: termékek

Sor-
szám

Megnevezés

vtsz.

1. 554

Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket)

0401-ből
0402
0403
0404
10 0405-től
0406-ig

2.

Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből

3.

Ízesített tej

2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

4.

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék

1901
(kivéve: 1901 10 00 02)
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90

II. 555 rész: szolgáltatások

Sorszám

Megnevezés

1. 556

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

2. 557

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás.

3. 558

Internet-hozzáférési szolgáltatás

4. 559

Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)

Pénzbedobós játékok üzemeltetése

2017-04-18
Milyen szabályokkal, kitételekkel lehet szabályos az üzemeltetésük? Mutatjuk a választ…

Milyen szabályokkal, kitételekkel lehet szabályos az üzemeltetésük? Mutatjuk a választ…

A pénzbedobós játékok – például a darts, csocsó, biliárdasztal – gépek ürítésénél kell-e jegyzőkönyvet felvenni? Kell-e nyugtát vagy valamilyen bizonylatot kiállítani a könyveléshez? Kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni? Van-e bejelentési kötelezettség az üzemeltetéssel kapcsolatban? A bevételeket be kell-e ütni a pénztárgépbe? Az olvasói kérdésre az adozona.hu okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértője, Juhász Tibor válaszol.

A kérdés a kezelőszemélyzet nélküli automata bizonylatolására vonatkozik.

Mikor nincs nyugtakibocsátás?

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 167. §-a szerint mentesül a nyugta kibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

c) kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását, így a kezelőszemélyzet nélküli gépeknél nincs nyugtaadási kötelezettség, azonban az áfatörvény 159. §-a és 165. §-a értelmében az adóalany köteles számlát kibocsátani, ha ezt a szolgáltatás igénybe vevője kifejezetten kéri.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 165. §-ának (1) bekezdése szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja , bizonylatot kell kiállítani (készíteni).

Beépített számláló

Az automatáknál olyan beépített számláló berendezésnek kell működnie, amely az utólagos módosítás lehetőségét kizárva, hitelesen rögzíti az automatába bedobott (az automata által elfogadott) készpénzmennyiséget.

A számláló berendezés adatait időszakosan – illetve, ha jogszabály erről rendelkezik, akkor a jogszabály előírásai szerint – le kell olvasni, és az adatok felhasználásával kell számviteli bizonylatot készíteni mind az értékesítés nettó árbevétele, mind az általános forgalmi adó meghatározásához, számviteli elszámolásához.

Egy-egy leolvasási időszak hosszát, a leolvasás gyakoriságát a tevékenység végzésének szokásos jellege alapján kell és lehet meghatározni, amit a számviteli politikában rögzíteni kell.

A pénz bevételezése

A számviteli törvény 72. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja a készpénzben kapott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékkel egyező árbevételt.

Az automatába bedobott készpénz tartalmazza egyrészt az értékesítés nettó árbevételét, másrészt a fizetendő általános forgalmi adó összegét.

Tehát az automata adatai alapján készített számviteli bizonylaton az automata által elfogadott ellenértéket meg kell bontani (az áfatörvényben rögzített kulcsok segítségével) értékesítés nettó árbevételére és fizetendő általános forgalmi adóra.

A meghatározott összegek számviteli elszámolása már az általános szabályok szerint történik.

Mi a számviteli bizonylat?

A számviteli törvény 166. § (1) bekezdése meghatározza a számviteli bizonylat fogalmát.

E szerint, minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány

- számla,

- szerződés,

- megállapodás,

- kimutatás,

- hitelintézeti bizonylat,

- bankkivonat,

- jogszabályi rendelkezés,

- egyéb ilyennek minősíthető irat – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel.

Mi áll a pénzkezelési szabályzatban?

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább

- a pénzforgalom (készpénzben, illetvebankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, - a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól,

- a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról,

- a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről,

- a napi készpénz záró állományának maximális mértékéről,

- a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról,

- az ellenőrzés gyakoriságáról,

- a pénzszállítás feltételeiről,

- a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és

- a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

Más automata?

A 2015. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az élelmiszerértékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetője elektronikus úton köteles bejelenteni az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (AUTOMATA) az értékesítés megkezdését és az automata berendezés üzemeltetésében bekövetkezett változásokat. Ezekbe az automatákba kerül beépítésre az automata felügyeleti rendszer az AFE.