Megyei tagegyesületi hírek

SOMOGY megye – Adócsökkentés, minimálbér emelés: Ön mire megy vele?


2016.11.28   |   

„A minimálbér és a garantált bérminimum emelése komoly kockázatot jelent a vidéken kereskedelem és vendéglátás területén működő mikro- és családi vállalkozásoknak…,

… alkalmazottaik 70-80 százalékát érinti a módosítás,

… sok településen változatlan a fizetőképes kereslet, stb.,

… többen azon a véleményen vannak, hogy a béremelés, valamint a járulék-, és adócsökkentés mértékének azonosnak kellene lenni, és kompenzálni kellene a munkáltatók többletterhét.” – összegezte a vállalkozók meglátásait legutóbbi hírlevelében a KISOSZ Somogy megyei érdekképviselete.

A hírlevél a nevezett témával kapcsolatban a magyar sajtóban megjelent magyarázatokra, vezércikkekre és érdekképviseleti, szakértői hozzászólásokra hívja fel a figyelmet, amelyekből alább idézünk.

*

… az emelés miatt a kiskereskedők elhalasztják majd az új dolgozók felvételét. „Azt gondolom, hogy mindenki kalkulációkat fog végezni. Megnézi azt, hogyan tudja kitermelni, és hogyan kell a személyzettel tárgyalni. Nyilvánvalóan ez meg fogja akadályozni azt, hogy többletmunkaerő felvételére kerüljön sor, hiszen a jelenlegi dolgozókat kell kifizetni.

Meg kell nézni, hogy áremelésben mit bír el maga a bolt, illetve az a termékkör, amivel a kiskereskedő foglalkozik, és meg kell nézni az általános költségeket, rezsiköltségeket, hol lehet egyéb megtakarítást tenni ahhoz, hogy ez kifizethető legyen” ( dr. Antalffy Gábor, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ) elnöke.)

„… a döntés legnagyobb vesztesei azok lehetnek, aki csak egy boltot üzemeltetnek. „Egy kisvállalkozás ilyen helyzetben kénytelen mérlegelni, hogy esetleg az alkalmazottakat 8 óra helyett csak 6 órára jelenti be, ez nyilván egy viszonylagos jövedelemcsökkenést eredményeznek a 8 órás munkavégzéshez képest. De végső esetben akár az is előfordulhat, hogy az üzlet bezárására kényszerül…” ( Vámos György, az OKSZ főtitkára.)

„… elkerülhetetlen egy kis mértékű áremelés, ráadásul sok még a nyitott kérdés. „Lesz-e létszámleépítés, eltűnik-e a cafetéria például, eltűnnek-e a különböző pótlékok, jutalékok, amelyek jártak.” ( Sáling József, a KASZ elnöke)

(Forrás: hirtv.hu )

*

„… a kkv-ken nem segít a társasági adó csökkentése, aminek 10 százalékpontos mérséklése a Magyarországon működő félmillió vállalatból mindössze 1100-1200-at érint, a többinek csak egy százalékponttal lesz kisebb a nyereségadója. Azonban számos kockázatot rejt magában az előnytelen béralku, hiszen félő, hogy sok kkv, főként vidéken nem fogja tudni kigazdálkodni a béremelést, valamint a szürke- és feketegazdaság bővülésének veszélye is fennáll…”( Dávid Ferenc VOSZ főtitkára)

(Forrás: vg.hu)

*

„…Ez az adócsökkentés a nagy, félmilliárd forint feletti adóalappal rendelkező cégek számára valóban látványos, hiszen nekik a 19 százalék csökken kilencre, akisebb cégek azonban észre sem veszik.Sok vállalkozást hozhat lehetetlen helyzetbe, hogy a minimálbéresek és a garantált bérminimumban részesülők után az ideinél jóval több pénzt kell kifizetniük. A legsarkosabb következmény, hogy a cég egyszerűen lehúzza a rolót. Munkavállalói így a remélt magasabb bér helyett semmit sem kapnak… (Forrás azenpenzem.hu)

*

„… a kormány által javasolt 4 százalékpontos munkáltatói járulékcsökkentés és a nyereségadó mérséklése nem képes érzékelhetően segíteni a vállalkozásokat a kötelező béremelés kigazdálkodásában…”

… a tervezett 15 százalékos minimálbér és 25 százalékos szakmunkás garantált bérminimum-emelést és a bérstruktúrára gyakorolt hatásait képtelenek előteremteni azok a vállalkozások, amelyek tevékenységüket nem az ország prosperáló részein folytatják, illetve a feketegazdaságban tevékenykedő piaci szereplőkkel kénytelenek nap mint nap versenyezni…”

(Forrás: mno.hu)

*

„… a jövőbeni gazdasági fejlődés szempontjából kiemelten fontos kis- és közepes vállalkozások számára alig lesz érezhető az egy százalékpontos társaságiadó-csökkentés, miközben a hazai nagyvállalkozások és a multik tao-fizetési kötelezettsége kevesebb mint a felére esik vissza.

A Bisnode Magyarország Kft. gyűjtése szerint tavaly mindössze 1276 vállalkozás könyvelt el félmilliárdnál nagyobb nyereséget, vagyis elmondhatjuk, hogy a hazai cégek döntő többsége számára alig jelent könnyebbséget a tao mérséklése. Annál jobban járnak viszont azok a multik, amelyeknek mostanában jár le a kormánytól korábban meghatározott időre kapott adókedvezményük, s éppen emelkedni kezdene a tao-fizetési kötelezettségük…”

(Forrás: mno.hu)

*

„… Muszáj néhány vasszabályt, ökölszabályt, meg nem sérthető elvet kijelölni, amire föl lehet építeni utána egy működő gazdasági rendszert. (…)

… Nem gondoljuk azt, hogy az állam direktben fogja működtetni a gazdaságot, ezért hinnünk kell a vállalkozókban, szükségünk van rájuk. Mi csak szabályozni tudunk, működtetni nem. (…)

… Nem mondok le arról a célról, hogy kisebb adóval színvonalasabb sport, kultúra teremthető meg. (…)

… az emelkedő bérek és az annak következtében magasabb infláció lehetőséget ad majd magasabb nyugdíjemelésre. (…)

… A kormány a régió legjobb vállalkozói világát akarja létrehozni Magyarországon. (…)

… a csökkentések hatására nőni fognak a Magyarországra érkező befektetések, valamint, mindenki „nyugodtan bevallhatja” majd, mije van. (…)

… a magyar vállalkozók még soha nem kaptak ilyen ajánlatot az elmúlt 30 évben…" 

( Orbán Viktor miniszterelnök)

(Forrás: figyelo.hu és mno.hu )


F E L H Í V Á S!

Tisztelt Vállalkozó!

Az érdekképviselet szeretné konkrétan megismerni, hogy vállalkozásának gazdaságosságát és további működését hogyan befolyásolják a most meghozott döntések, és a változtatás irányára vonatkozóan Önnek milyen javaslatai vannak?

Véleményeit, meglátásait a következő címre várják: kisosz@somogy.hu