Megyei tagegyesületi hírek

VESZPRÉM megye – Megválasztásuk utáni képzés a munkavédelmi képviselőknek


2017.01.10   |   

A legalább 20 személyt foglalkoztató vállalkozásoknál is munkavédelmi képviselőt kell választani. A munkáltatónak további teendői is vannak…

Ahogy arról a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII.) tavaly júliusi módosításakor már részletesen tájékoztattunk az eddigi 50 fővel szemben immár a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek is – kötelezően – munkavédelmi képviselőválasztást kell tartani.

Ha egy adott cégnél még nem volt ilyen képviselő, akkor ennek a hatálybalépést (2016.július 8.) követő 6 hónapon belül meg kellett történnie.

Azaz, még 2016-ban (legkésőbb 2017.január 8-ig) a munkáltatónak le kell(ett) bonyolítania a választást.

Továbbá, a munkáltatónak kell gondoskodni a megválasztott munkavédelmi képviselők évenkénti (tovább)képzéséről.

Hogyan kell értelmezni a 20 fős létszámhatárt?

A munkavállalói létszám meghatározásánál a féléves statisztikai létszámot célszerű figyelembe venni, ajánlja a vállalkozóknak szóló hírlevelében a KISOSZ Veszprém megyei tagegyesülete.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozók akkor számítanak a statisztikai létszámba, ha 5 munkanapot meghaladja a foglalkoztatásuk.

Az alkalmi munkavállalók nem tartoznak a statisztikai létszámba, mert velük összesen 5 egymást követő naptári napra, egy hónapon belül maximum 15 napra köthető szerződés.

Ugyancsak nem tartoznak bele a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától (kivéve, ha a munkáltató az ellátásban részesülőt foglalkoztatja). (161212 MVB ajánlás alapján)

Hogyan kell munkavédelmi képviselőt választani?

Felmerül a kérdés: vajon munkavédelmi képviselő választása csak az egész évben működő gazdasági társaságokra érvényes, vagy kiterjed a nyári, szezonálisan üzemelő (2,5 hónap) munkahelyen dolgozó, szezonálisan alkalmazott munkaerő foglalkoztatásakor is?

Ha munkáltató szezonálisan, 2-3 hónapra vesz fel annyi munkavállalót (legalább 20 fő), amellyel már munkavédelmi képviselőválasztás megtartására válik kötelezetté – indokolt a képviselőválasztás, tájékoztat a megyei KISOSZ.

A munkavállalók érdekképviseletére vonatkozó szabályok ugyanis valamennyi munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését szolgálják, függetlenül attól, hogy a munkavállalókat milyen formában és mennyi ideig foglalkoztatják.

A szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók választásra (szavazásra) jogosultak, azonban munkavédelmi képviselővé csak akkor választhatók, ha legalább 6 hónapja a munkáltatónál dolgoznak.

Képzés – egy éven belül, továbbképzés évente

A munkavédelmi képviselő megválasztását követő egy éven belül 16 órás képzésen való részvételét kell biztosítania a munkáltatónak.

A megválasztást követő év után évente 8 órás továbbképzésenvaló részvételt kell a munkáltatónak biztosítania.

Alapképzésre és továbbképzésre a megyei szervezet is vállalkozik.

Jelentkezés: kisosz@sednet.hucímen (2017. január 16-ig)

További információk: 06-88/425-462; 581-800; 581-801; +36 30 618 7926; +36 20 942 7494

FONTOS!

Ami segíti a választás lebonyolítását

Az alább felsorolt módszertani anyagok, formanyomtatványok, tájékoztatók, mellékletek a nemzetgazdasági tárca Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyelet honlapjáról idekattintva letölthetők.

· Munkavédelmi Bizottság TÁJÉKOZTATÁSA és AJÁNLÁSA a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről

továbbá a

· Függelék az Ajánláshoz – Munkavédelmi képviselők választásának szabályai

I. Munkavédelmi képviselők választásának szabályai. (1-9. oldal)

II. Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához (9-27. oldal)

 1. Tájékoztató a választásról
 2. Javaslat a választási bizottság első ülésének napirendjére
 3. A választási bizottság forgatókönyve a választás lebonyolítására
 4. Javaslat a munkáltató képviselőjével történő egyeztetés tartalmára
 5. Javaslat a helyi szakszervezetekkel történő egyeztetés tartalmára
 6. Tájékoztató a választás szabályairól
 7. Tájékoztató a jelöltállítás szabályairól
 8. Aláírásgyűjtő ív munkavállalói jelöltállításhoz
 9. Szakszervezeti jelöltállítás
 10. Nyilatkozat
 11. Jelöltlista
 12. Felkérés a szavazatszedő bizottság munkájában való részvételre
 13. Tájékoztató a szavazásról
 14. Szavazólap minta a munkavédelmi képviselő választáshoz
 15. Jegyzőkönyv
 16. Tájékoztatás a munkavédelmi képviselők választásának eredményéről