Szakmai segédanyagok

Élelmiszer-forgalmazás: kinek kell hozzá engedély és kinek nem?


2017.01.12   |   

Amint az a hivataltól érkező állásfoglalásból kitűnik, a fentiekre vonatkozó jogszabály nem új, csak pontosítás történt.

A címben feltett kérdésre választ a KISOSZ Veszprém megyei tagegyesülete kért a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztálytól az érdekképviselethez forduló érdeklődő vállalkozók megkeresésére.

„Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010 (V.7.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) szerinti külön engedély kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Kormányrendelet) szabályozott kereskedelmi tevékenységet folytató, a Rendelet 2. mellékletében (Alább mutatjuk a rendeletet – a Szerk.) meghatározott termékköröket előállító és/vagy értékesítő létesítmények esetében szükséges.

Tehát az FVM rendelet szerinti külön engedély – néhány kivételtől eltekintve – minden olyan élelmiszer-vállalkozóra vonatkozik, aki a Kormányrendelet szerinti kereskedelmi tevékenységen belül az FVM rendelet 2. mellékletében található termékköröket forgalmazza (vendéglátó és élelmiszer előállító egyaránt)


Ahol nem kell alkalmazni a rendeletet


- a magánháztartásban előállított, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre,
- kistermelői élelmiszer-termelésre, előállításra és értékesítésre,
- lőtt vadból származó termékeknek a vadászatra jogosult által történő értékesítésre,
- az étkezési célra forgalomba hozott vadon termő gombákra,
- szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezésére,
- borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére.”, tájékoztat a hivatal.

*

2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma;

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

4. a kereskedő statisztikai száma;

5. a kereskedelmi tevékenység helye:

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek),

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

5.4. 60a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

5a. 61üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,

7.2. az üzlet elnevezése,

7.3. az üzlet alapterülete (m2),

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja,

7.6. 62napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:

9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. szeszesital-kimérést, illetve

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma;

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

4. a kereskedő statisztikai száma;

5. az üzlet

5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

5.2. címe, helyrajzi száma,

5.3. elnevezése,

5.4. alapterülete (m2);

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott

6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,

6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),

7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;

9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.

További információk

· Jog

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről itt elérhető.

· Nyomtatvány

Az aktuális formanyomtatványt a megyei KISOSZ kérésre, díjmentesen az érdeklődő vállalkozások rendelkezésére bocsát. (Cím: kisosz@sednet.hu)